SNSD ponovo odlaže izmjene zakona o PDV-u

SNSD ponovo odlaže izmjene zakona o PDV-u

Bosić je naglasio da može podržati HDZ-ov amandman da se zakon usvoji pa kasnije primjenjuje, ali SNSD-ov, koji kaže da će se kasnije o tome dogovarati, ne može, jer je poučen iskustvom da oni jedno pričaju drugo rade.

– SNSD predložio da se drugi dio SDS-ovog prijedloga za izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na pomjeranje plaćanja PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca, privremeno briše iz predloženog zakonskog rješenja.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić je poručio da su ovogodišnji budžeti planirani na osnovu određenih projekcija o prilivu sredstava, te da se o ovom prijedlogu treba razgovarati pred kraj godine, kada se budu planirali novi budžeti entiteta i lokalnih zajednica, kako bi bili pripremljeni i kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje privrede i vlada.

„Ne da odbacujemo ovaj prijedlog, ali treba da se steknu uslovi“, zaključio je Kojić.

HDZ BiH je predložio da se podrže oba dijela prijedloga, o podizanju limita za ulazak u PDV sistem i o pomjeranju roka za plaćanje PDV-a, ali s tim da se usvoji i zaključak da se novi rok za plaćanje poreza primjenjuje od iduće fiskalne godine.

Inače, i iz SNSD-a su poručili da će podržati podizanje limita za ulazak u PDV sistem sa 50.000 na 100.000 KM, tako da je, očigledno, pod znakom pitanja samo usvajanje dijela o odgađanju plaćanja poreza.

Jedan od predlagača tog zakonskog rješenja Mladen Bosić iz SDS-a je rekao da se vlast hvalila punim budžetima, a sada kažu da bi bila ugrožena stabilnost finansija.

On je naglasio da može podržati HDZ-ov amandman da se prijedlog usvoji pa kasnije primjenjuje, ali SNSD-ov, koji kaže da će se kasnije o tome dogovarati, ne može, jer je poučen iskustvom da oni jedno pričaju drugo rade.
Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH je u toku, a podršku usvajanja ovog zakona dali su privrednici i Republike Srpske i Federacije BiH.
(BN) Foto: BN/Parlament
CATEGORIES
Share This