Skandalozan prijedlog jednostrane rezolucije Svena Alkalaja u UN

Skandalozan prijedlog jednostrane rezolucije Svena Alkalaja u UN

Stalni predstavnih BiH u UN Sven Alkalaj podnio je na svoju ruku prijedlog rezolucije kojom zahtjeva da Ujedinjene nacije najstrože kažnjavaju negiranje navodnog genocida u Srebrenici, i iznio je niz drugih zahtjeva.

Faksimil prijedloga Alkalajeve rezolucije možete pročitati ispod:

Pozivajuči se na važnost borbe za sve prekršaje protiv negiranja genocida, Alkalaj predlaže:

1. Odluka da se 11. jula obilježava Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine;

2. Osuđuje se bez rezerve svako negiranje genocida i apeluje na sve članice da se uklone takve pojave kroz razvijanje edukativnih programa kroz koji će se budućim generacijama objasniti genocid kako bi se spriječili budući genocidi;

3. Podstiču se sve članice, organizacije Ujedinjenih nacija i druge relevantne međunarodne i civilne organizacije da poštuju Međunarodni dan sjećanja, uključujući i aktivnosti o sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici;

4. Naglašava se važnost o završetku procesa pronalaska i identifikacije ostataka žrtava Genocida i sahrane istih s poštovanjem, i daljim gonjenjem svih odgovornih za genocid u Srebrenici;

5. Poziv svim zemljama da rade u skladu sa Konvencijom o prevenciji i kažnjavanju za zločine o Genocidu kako bi se osiguralo da se zločini ne ponove kao što se desio u Srebrenici 1995. godine;

6. Zahtjeva se od Generalnog sekretara da ukaže na važnost Rezolucije svim zemljama članicama, organizacijama Ujedinjenih nacija i civilnim organizacijama.

Ova rezolucija je definitivni dokaz da centri moći na Zapadu ne žele trajni mir u našem regionu, a da to ne zanima ni vlast u Sarajevu, jer stalnim podrivanjem, provokacijama i optužbama srpske strane se nastoji održavati stanje nestabilnosti i krivice druge strane.

Da li treba napominjati da ova rezolucija nije prošla saglasnost niti proceduru usvajanja na Predsjedništvu BiH u čijoj je nadležnosti spoljna politika.

ISTOK

CATEGORIES
Share This