Senat Univerziteta u Banjoj Luci mora da odbrani svoju autonomiju u slučaju „Ćeranić“

Senat Univerziteta u Banjoj Luci mora da odbrani svoju autonomiju u slučaju „Ćeranić“

Pozivam rektora banjalučkog Univerziteta Radoslava Gajanina da na sjednici Senata Univerziteta smogne snage i na jedan dostojanstven način odbrani autonomiju Univerziteta u Banja Luci tako što će saopštiti Senatu da poštuje ustavni poredak Republike Srpske i da će u potpunosti ispoštovati presudu Okružnog suda u slučaju Predraga Ćeranića.

Pogrešan je pristup gospodina Gajanina koji smatra kako Senat Univerziteta treba da preispita neke svoje odluke koje je ranije donosio. Nema se tu šta preispitivati već se presuda suda mora pezpogovorno sprovesti. I sam rektor Gajanin je svjestan postojeće situacije i da se presuda Okružnog suda mora sprovesti ali isto tako pokušao bi ako je ikako moguće pronaći način kako da se ne zamjeri Predragu Ćeraniću i vladajućem režimu u kome taj isti Ćeranić igra posebnu ulogu.

Rektor treba imati na umu da cjelokupna javnost Republike Srpske sa posebnom pažnjom prati njegovo ponašanje u ovom slučaju a javnost su i studenti banjalučkog Univerziteta.

Zamislite šta o svemu ovome misle i šta će sve zaključiti studenti pravnog fakulteta koji uče kako se načela ustavnosti i zakonitosti moraju uvažavati a presude sudova moraju poštovati i sprovoditi. Naprosto ne mogu da povjerujem da je gospodin Gajanin spreman da zbog jednog čovjeka sebe omalovaži u stručnom i profesionalnom smislu i devalvira sopstvenu ličnost pred akademskom zajednicom i cjelokupnom javnošću Republike Srpske.

Dakle, uvaženi gospodin Gajanin ukoliko želi da sačuva svoj lični i profesionalni integritet ne bi trebao da izvrši politički harakiri gdje mu „katanu“ za takav čin dodaje Predrag Ćeranić i nekolicina režimlija već bi trebao da pobijedi neke njemu znane strahove tako što će se izdići iznad političkih pritisaka poštujući ustavni poredak Republike Srpske u koju se svi zaklinjemo.

Duboko sam uvjeren da su članovi Senata Univerziteta u potpunosti svjesni situacije u kojoj su se našli.
Nadam se da Senat Univerziteta kome pripada i osporeni gospodin dekan neće sebi dozvoliti najveću akademsku sramotu od postanka banjalučkog Univerziteta. Kaligula je imenovao svog konja u rimski Senat sa namjerom da pokaže koliko je svemoćan. Vjerujem da su svi članovi Senata Univerziteta u Banja Luci svjesni da sve vrste bahatosti nema ko drugi pobijediti izuzev ljudski razum intelektualnog i dostojanstvenog čovjeka.

(ISTOK)

CATEGORIES
Share This