Republika Srpska nema koristi od lobiranja, a „baci“ milione maraka

Republika Srpska nema koristi od lobiranja, a „baci“ milione maraka

„Republika Srpska ne ostvaruje saradnju sa lobističkim kućama u SAD niti bilo gdje u svijetu. Vlada Republike Srpske jedino ostvaruje saradnju sa pravnim i ekspertskim timovima međunarodnih konsultantskih kuća, u skladu sa ustavnim pravima i pozicijom Republike Srpske, a u cilju formiranja pravne, ekonomske i diplomatske strategije“.

Ovo stoji u pisanom odgovoru na poslaničko pitanje Vukote Govedarice (SDS), koje je glasilo:

„Кoliko je Vlada Republike Srpske do sada uplatila ukupno sredstava na ime lobističkih kuća?“

Govedarica je tražio i tabelarni pregled sa nazivom lobističke kuće, zemlje u kojoj se ona nalazi i iznosom uplaćenih sredstava s navedenim efektima svih tih ulaganja u lobiranja.

U odgovoru Govedarici nisu navedena imena sa kojim pravnim i ekspertskim timovima međunarodnih konsultanskih kuća Vlada sarađuje, ali naglašavaju da „ugovori sa konsultantskim kućama nose oznaku tajnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 54/05 i 12/09), te y skladu s tim iste ne možemo dostaviti u odgovoru na Vaše pitanje“.

U odgovoru navode da konsultanske kuće, koje su angažovali, preduzimaju aktivnosti na: izradi izvještaja Savjetu bezbjednosti UN i drugih dokumenata od značaja za oblast međunarodne saradnje Republike Srpske, izradi pravne i diplomatske strategije vezano za prava i poziciju Republike Srpske, koncipiranju i komuniciranju ključnih političkih stavova u inostranstvu, kao i prezentovanju poslovnih interesa Republike Srpske, promociji njenih investicionih potencijala i ostvarivanju bliskih kontakata sa poslovnom i akademskom zajednicom, nevladinim sektorom, te drugim relevantnim institucijama i organizacijama u Evropi i SAD-a.

„Ove kuće pružaju i podršku u organizaciji značajnih događaja u inostranstvu na kojima učestvuju zvaničnici i predstavnici institucija Republike Srpske, te omogućavaju zastupanje Republike Srpske u vezi međunarodnih pravnih i političkih pitanja, u skladu sa aktuelnim potrebama i povremenim zahtjevima“, stoji u odgovoru.

Dalje se navodi da im podrška stručnjaka sa velikim iskustvom u oblasti međunarodnog prava značajno doprinosi pravovremenom informisanju i reagovanju na aktuelna politička, društvena i ekonomska zbivanja u Republici Srpsko), BiH i svijetu.

Na kraju odgovora iz Vlade su dostavili tabelarni pregled odobrenih i utrošenih sredstava za stručne i konsultantske usluge koje od 2011.godine.

Tako je u periodu od 2011. do 2023. godine za te namjene Vlada izdvojila 37.354.187 KM, a za ovu godinu u planu je još dva miliona i 200 hiljada maraka.

Komentarišući odgovor iz Vlade ministra za ekonomske odnose i saradnju Zlatana Klokića, Govedarica je već najavio nova pitanja, koja proizilaze iz odgovora koji je dobio.

„Pošto se u odgovoru spominje da su te pravne i ekspertske kuće uradile dosta posla na izvještajima koji su išli prema Savjetu bezbijednosti UN-a, baš me zanima taksativno po godinama koliko su uradili takvih izvještaja i koji su to drugi dokumenti koji definišu oblast međunarodne saradnje i kakvu je korist Republika Srpska imala po tom osnovu“, kaže Govedarica u izjavi BN-u.

Naglašava da će tražiti od Vlade o kojim tačno pravnim i diplomatskim strategijama se radi i koliko je po godinama urađeno takvih dokumenata i da li je ikada iko analizirao sta su benefiti Republike Srpske i njenih građana.

„U odgovoru se može naći i kako je na investiciono-poslovnom ambijetu radjeno a svjedosci smo da su strane i direktne investicije iz godine u godinu sve manje i manje, gotovo da ih i nema za razliku od Srbije koja je napravila upravo sa tim zemljama investicioni bum. Tražiću u novom pitanju da ministar navede tacno o kojim investicionim poduhvatima se radi i koliko je radnih mjesta po tom osnovu otvoreno u Republici Srpskoj“, kaže Govedarica.

Prema njegovim riječima, biće zanimljivo sta će u nastavku ministar Klokić odgovoriti.

„S ovom godinom taj iznos će prevazići 40 miliona KM a ono što je vidljivo golim okom jeste da imamo rukovodstva koja su nam na crnim listama, da zvanična politika koju vodi Dodik i družina je politika sukoba protiv država gdje se lobira za Republiku Srpsku a da stranih direktnih investicija nema. Riječ je o pojavi koja je veoma čudna. Samo po sebi postavlja se pitanje da li je sve to razumno?

Zaključak koji se nameće kao odgovor je taj da Republika Srpska nema nikakve koristi od svega ovoga ali i da korist imaju isključivo pojedinci. Koji su to pojedinci i kakvu korist su imali neće se to baš moći sakriti kako neki misle“, zaključuje Govedarica.

(BN)

CATEGORIES
Share This