Radukić poništio sporni tender za kupovinu namještaja

Radukić poništio sporni tender za kupovinu namještaja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske pokušava da sanira situaciju u koju je došla raspisujući sporni tender za namještaj vrijedan 450.000 maraka, tako što je pronašla najsitnije propuste kod svih ponuđača i poništila nabavku.

 U Odluci o poništenju postupka javne nabavke se navodi kako se ona poništava jer ni jedan od tri ponuđača ne ispunjava propisane uslove.

Međutim, ono što se može zaključiti je da su revizori pod pritiskom javnosti u kontroli ispunjenosti uslova tražili bukvalo „dlaku u jajetu“, te poništili tender i koliko toliko spasili poljuljani ugled.

Nezvanično, tender je trebao dobiti biznismen Ljubo Ćubić. Na javnu nabavku se prijavio sa dvije firme.

Prva ponuda njegove „Nova Dipo“ iz Podgradaca je odbačena jer „za konferencijsku stolicu pod rednim brojem 30 nisu navedene dimenzije“.

Takođe, osporili su mu i to što je sa inženjerom arhitekture imao potpisan ugovor o djelu, ali koji više nije bio na snazi.

Drugoj Ćubićevoj firma, „Nova DI Vrbas“, revizori im nisu mogli oprostiti što su kod ponude za ravni sto propustili da popune rubriku koja se odnosi na naziv i opis robe, proizvođača i zemlju porijekla.

Takođe, nisu dostavili ni dokaze o ispunjavanju uslova iz tenderske dokumentacije kojim se dokazuju tehničke karakteristike definisane tenderom.

Treći ponuđač, firma „Peštan“ iz Laktaša, otpao jer ne ispunjava uslov po pitanju uspješno realizovanog ugovora vrijednog najmanje 150.000 maraka.

Ponuđač je dostavio ponudu u kojoj je naveo da je naručiocu „Peštan“ iz Aranđelovca prodao, isporučio i montirao kancelarijski namještaj u ukupnom iznosu od 167.039 KM bez PDV-a pri čemu se ne navodi da li je u pitanju jedan ugovor ili više njih“, navode revizori.

Takođe, ova firma nije imala ni diplomiranog inženjera arhitekture, sa pet godina iskustva, tri tehničara koji rade pripremu u proizvodnji sa najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti proizvodnje namještaja i 25 radnika koji rade u proizvodnji sa najmanje tri godine iskustva, a što su bili jedni od uslova da bi se moglo konkurisati za ovu nabavku.

„Komisija je konstatovala da u postupku nabavke nijedna od tri primljene ponude nije potpuna i ne ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom, zbog čega je ugovorni organ dužan da iste odbaci“, stoji u Odluci.

(Capital)

CATEGORIES
Share This