„Prointeru“ zgrada, povjeriocima dug Poštanske štedionice

„Prointeru“ zgrada, povjeriocima dug Poštanske štedionice

– Nakon što je „Prointer“ na upitan način kupio zgradu Poštanske štedionice RS u centru Banjaluke, Okružni privredni sud otvorio je stečaj u Štedionici, koja će iza sebe definitivno ostaviti dug od 2,7 miliona KM, jer nema više ništa za prodati, čak ni za pokriće troškova stečajnog postupka.

Stečaj je, na osnovu odluke Vlade RS, tražio vršilac dužnosti direktora Poštanske štedionice Rajko Lekanić, a sud je nakon izvještaja privremene stečajne upravnice donio rješenje o otvaranju stečaja.

Za stečajnu upravnicu imenovana je Andrea Trišić iz Banjaluke, koja je bila i privremena upravnica.

U obrazloženju rješenja o otvaranju stečaja, koje je doneseno prošle sedmice, navedeno je da je privremena upravnica utvrdila da je preduzeće platežno nesposobno i da ispunjava uslove za stečaj.

„Stečajna upravnica je utvrdila da imovina stečajnog dužnika nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka. Naime, kako su žiro računi blokirani, stečajni dužnik nema raspoloživih novčanih sredstava. Imovinu stečajnog dužnika čine potraživanja po osnovu dugoročnih finansijskih plasmana koja iznose 6.868 KM“, piše u rješenju.

Upravnica je navela i da je knjigovodstvena vrijednost obaveza Poštanske štedionice na kraju prošle godine iznosila 2,7 miliona KM kao i da ne obavlja registrovanu djelatnost – iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama s obzirom na to da nema nekretnina.

„Privremena stečajna upravnica je, shodno navedenim zaključcima, utvrdila da se poslovanje stečajnog dužnika ne može nastaviti“, dodaje se u rješenju.

Povjerioci imaju 30 dana da prijave potraživanja od Poštanske štedionice, a ročište na kojem će te prijave biti ispitane zakazano je za 8. februar 2022. godine.

Inače, zgrada Poštanske štedionice u centru Banjaluke prodata je prošle godine kompaniji „Prointer“ za 2,6 miliona KM na licitaciji koja je održana na Đurđevdan prošle godine, u jeku pandemije virusa korona i ograničenog kretanja.

Zgradu je prodao Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, nakon što mu je Poštanska štedionica ustupila tu nekretninu zajedno sa zemljištem na ime djelimičnog izmirenja obaveze nastale po osnovu sudskog spora koji je Fond dobio.

Nakon toga, Vlada RS je, kao većinski vlasnik, odlučila da pokrene stečaj u Poštanskoj štedionici i to dvije decenije nakon što joj je oduzeta dozvola za obavljanje bankarskih poslova.

Radnicima Poštanske štedionice su još 2012. godine isplaćene otpremnine i od tada štedionica ima samo jednog zaposlenog i to direktora.

(Capital)

CATEGORIES
Share This