Pored 225 miliona, Srpska se zadužuje za još 75 miliona KM

Pored 225 miliona, Srpska se zadužuje za još 75 miliona KM

Vlada Republike Srpske planira da zaduži Srpsku za još 75 miliona KM putem dvije emisije dugoročnih obveznica.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada RS je donijela dvije odluke kojima je planirana emisija 30.000, odnosno 45.000 obveznica nominalne vrijednosti od po 1.000 KM.

Rok dospijeća prve emisije od 30 miliona je sedam godina, a planirana kamatna stopa 6,1 odsto. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu evro.

Emisija kojom Vlada planira da se zaduži 45 miliona je na pet godina, a predviđena kamatna stopa je takođe 6,1 odsto. Ova emisija se emituje u valutnoj klauzuli KM.

Iz Vlade je saopšteno da je namjena sredstava prikupljenih emisijom obveznica obezbjeđivanje sredstava u skladu sa budžetom Republike Srpske za ovu godinu.

“Republika Srpska odgovorno upravlja finansijama i uporedo sa odlukama o zaduživanju koje su definisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, te odlukama o kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, redovno izmiruje sve obaveze i istovremeno otplaćuje stari dug”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da ukupan dug Republike Srpske u odnosu bruto domaći proizvod iznosi 40,8 odsto, a javni dug 34,4 odsto.

„Na osnovu toga se može zaključiti da Republika Srpska nije prezadužena, te da ima kapaciteta da dospjele obaveze izmiri u roku i u skladu sa strateškim dokumentima i planovima Vlade“, dodaje se u saopštenju.

Podsjećamo, Vlada RS je već donijela odluku da Srpsku u toku ovog mjeseca obveznicama i trezorskim zapisima zaduži 225 miliona KM.

Naime, za 12. jun je zakazana aukcija trezorskih zapisa od 15 miliona KM, dok je za 20. jun planirana aukcija dugoročnih obveznica od 210 miliona KM.

Ako se tom iznosu dodaju i iznosi planirani emisijama o kojima je danas donesena odluka, ukupno zaduženje koje RS planira tokom ovog mjeseca iznosi 300 miliona maraka.

Podsjećamo, Srpskoj na naplatu krajem juna stiže 320 miliona KM duga po osnovu emisije „bečkih obveznica“.

(Capital)

CATEGORIES
Share This