Podnesena tužba protiv grada Doboja i Republike Srpske

Podnesena tužba protiv grada Doboja i Republike Srpske

Centar za humanu politiku podnio je tužbu protiv grada Doboja i Republike Srpske, kojom traži od Osnovnog suda u Doboju da utvrdi povredu prava na imovinu i nediskriminaciju više hiljada etažnih vlasnika.

Tužba je podnesena zbog neosnovano upisanog prava posjeda grada Doboja na privatizovanim stambenim zgradama, zemljištem pod zgradama i zemljištem za redovnu upotrebu zgrada sa parkinzima na kojima su pravo vlasništva stekli etažni vlasnici.

„Osim što su nezakonito uzurpirali više desetina hektara zemljišta koje pripada privatizovanim stambenim zgradama, organi grada Doboja zajedno sa područnom jedinicom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dezinformišu, obeshrabruju i opstruišu etažne vlasnike prilikom rješavanja više podnesenih zahtjeva i ostvarivanja njihovog prava na zemljištu koje pripada stambenim zgradama.

Uz pomoć gradske vlasti na dijelu uzurpiranog zemljišta koje pripada stambenim zgradama više objekata su izgradili brat bivšeg predsjednika dobojskog SDS, bivša predsjednica dobojskog suda, građevinske firme bliske gradskoj vlasti i drugi privilegovani pojedinci, a zemljište za gradnju koje pripada stambenim zgradama dodijeljeno je I firmi gradskog urbaniste i bivšem narodnom poslaniku, za koje je od suda zatraženo donošenje privremene mjere zabrane raspolaganja“, navodi se u saopštenju.

„Pobijedićemo dobojske uzurpatore, kojima neće pomoći ni njihovi kadrovi u područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i dobojskim sudovima“, kazali su iz Centra za humanu politiku.

(BN) Foto:Arhiv

CATEGORIES
Share This