Opština Bileća redovno uplaćivala novac za održavanje softvera, koji nikada nije pušten u upotrebu

Opština Bileća redovno uplaćivala novac za održavanje softvera, koji nikada nije pušten u upotrebu

Među brojnim protivzakonitim radnjama, sa kojima se susrela nova vlast u Opštini Bileća, našla se i kupovina softvera, koji nikada nije pušten u upotrebu.

Radi se o softveru za prostorno plansku dokumentaciju, a da nelogičnosti budu još veće, redovno se plaćalo i održavanje pomenutog softvera.
Opština Bileća je potpisala Ugovor o nabavci softvera za upravljane prostorno planskom dokumentacijom sa preduzećem „Zeljko” d.o.o.Jablanica u maju 2017. godine. Slijedi kupovina softvera, a potom i redovne uplate za održavanje softvera, nadogradnje aplikacija, raznorazne usluge implementiranja aplikativnih sistema itd
Sve bi to bilo jako lijepo i korisno da je pomenuti softver pušten u upotrebu. Pored ugovora i predračuna postoje i redovni izvještaji da je nakon svakog ugovora uspješno izvršena i realizacija tj. održavanje i nadogradnja određenih aplikacija, i naravno, da je sve plaćeno u zakonskom roku.

Firma „Zeljko” d.o.o. je ostala dobra preko 50 000 KM u ovom fiktivnom pružanju usluga, a nažalost, kako stvari stoje, nije jedina.

Istokrs.com

CATEGORIES
Share This