Novi pokušaj ERS da nađe konsultante za 2,9 miliona KM

Novi pokušaj ERS da nađe konsultante za 2,9 miliona KM

“Elektroprivreda RS” će iz drugog puta pokušati da za 2,9 miliona KM izabere konsultatnte za izradu i sprovođenje programa reorganizacije proizvodnih preduzeća koja posluju u okviru ovog holdinga.

Ovo preduzeće je u novembru prošle godine raspisalo prvobitni tender za nabavku konsultantskih usluga za izradu i sprovođenje programa reorganizacije segmenta proizvodnje električne energije i proizvodnje uglja u sistemu MH ERS-a.

U pitanju je nastavak procesa reorganizacije „Elektroprivrede RS“, koji je započeo prije nekoliko godina i koji je u prvoj etapi obuhvatio distributivna preduzeća.

Sada slijedi reorganizacija proizvodnih preduzeća, tri hidroelektrane i dvije termoelektrane koje su u sastavu ERS i u tom poslu bi upravi holdinga trebali pomoći konsultanti, ali javna nabavka je propala zbog žalbe jednog od ponuđača.

Naime, Ekonomski institut iz Banjaluke se žalio na uslove iz tenderske dokumentacije koje je Kancelarija za žalbe BIH prihvatila, nakon čega je 3. aprila ove godine poništen tender.

Novi tender „Elektroprivreda RS“ je objavila 3. maja.

Vrijednost ugovora je ostala ista kao i prvi put 2,5 miliona KM bez PDV-a, ali su uslovi novog tendera izmijenjeni u odnosu na prvobitni.

Od ponuđača se sada, između ostalog, traži dokaz da su u prethodne tri godine uspješno realizovali projekte koji se odnose na analize tržišta električne energije, modelovanja dugoročnog plana razvoja proizvodnje u elektroenergetskom sektoru, dizajnu i provođenju restrukturiranja vertikalno integrisanog elektroenergetskog preduzeća, u izradi glavnih rudarskih projekata za ugalj te za izradu studija ekonomske opravdanosti za rudnik uglja.

Zbirna vrijednost tih projekata ne smije biti manja od 1,5 miliona bez PDV-a, što se razlikuje u odnosu na prvobitni tender u kojem ova cifra nije mogla biti manja od dva miliona maraka bez PDV-a.

„Odabrani konsultant treba da zapošljava ili da ima na raspolaganju osam radnika određenih obrazovnih profila”, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji. I ovaj uslov se razlikuje u odnosu na prvobitni tender u kojem se tražilo da ponuđač zapošljava devet radnika.

Osim toga izmijenjeni su i uslovi koje moraju ispunjavati zaposleni. Naime, u prvobitnoj tenderskoj dokumentaciji je bilo navedeno da ti zaposleni cjelokupno traženo radno iskustvo moraju imati na projektima konsultantskih usluga u jugositočnoj Evropi, što ovaj put nije naglašeno u tenderskoj dokumentaciji.

Ovaj put je naznačeno da to radno iskustvo mora biti na području ugovornih strana Energetske zajednice.

Podsjećamo, reorganizacija ERS koja predviđa razdvajanje proizvodnih od distributivnih preduzeća i smanjenje broja radnika pokrenuta je 2019. godine, a prvo se išlo na reorganizaciju distributivnih preduzeća.

CAPITAL je ranije pisao da je odlazak 775 radnika iz distributivnih preduzeća, uz isplatu otpremnina, koštao ERS 31 milion maraka, ali da to nije konačan iznos jer slijedi reorganizacija proizvodnih preduzeća i novo smanjenje broja zaposlenih

(Capital)

CATEGORIES
Share This