Neće se štediti na putovanjima, hotelima…

Neće se štediti na putovanjima, hotelima…

Vlada Republike Srpske nema namjeru naredne godine štediti na troškovima za tekuće održavanje, putovanja i smještaj svojih službenika, reprezentaciju i slično, jer su već, kako tvrde, maksimalno racionalni.

Ne samo što neće biti novih rezova, već su se troškovi po osnovu korištenja roba i usluga povećali za 600.000 maraka ili 0,5 odsto u odnosu na ovogodišnji rebalans.

Tako se po ovom osnovu planira izdvojiti ukupno 116 miliona maraka.

U Vladi se pravdaju kako je do povećanja došlo jer su se porasli troškovi za struju, komunalne usluge i transport.

„Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga su planirani u skladu sa politikama štednje i ograničavanja neproduktivne potrošnje, pri čemu se vodilo računa da se ne ugrozi funkcionisanje i rad budžetskih korisnika prilikom izvršavanja aktivnosti iz njihove resorne nadležnosti“, navodi se u obrazloženju Prijedloga budžeta za narednu godinu koji je pripremilo Ministarstvo finansija Republike Srpske.

U ovom dokumentu je uplanjen i rast plata za zaposlene koji se finansiraju iz budžeta.

Rashodi za lična primanja zaposlenih iznose 926,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 61,9 miliona KM, odnosno 7,2 % odsto odnosu na rebalans iz ove godine.

Planirano je da se za one koji imaju primanja do 1.000 maraka plata poveća procentualno za pet odsto, a za one preko tog iznosa, za tri odsto.

„Planirano povećanje predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Srpske, koje doprinose privrednom rastu te poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u Republici Srpskoj“, navodi se u prijedlogu budžeta koji je u posjedu CAPITAL-a.

Međutim, dok troškovi Vlade Republike Srpske rastu, smanjuju se grantovi neprofitnim organizacijama.

U odnosu na ovu godinu, oni su smanjeni za 19 odsto (23,2 miliona KM) na 99,4 miliona maraka.

Podsjećamo, riječ je o novcu koji se raspoređuje organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom, organizacija i udruženja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, nauke, kulture, sporta i slično.

Sa druge strane većina institucija u Srpskoj nije se odrekla ni jedne marke.

Tako će,  kako smo juče pisali, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović imati iduće godine na raspolaganju više javnog novca nego što je imala ove godine.

Povećana su izdvajanja za plate zaposlenih u Službi predsjednika, rashodi za putovanja, piće i hranu, dok su istovremeno smanjena sredstva za humanitarne akcije.

(Capital)

CATEGORIES
Share This