Miličević: Nakon sramnog Zakona o kleveti, vlast priprema „crne liste“

Miličević: Nakon sramnog Zakona o kleveti, vlast priprema „crne liste“

Predsjednik SDS Milan Miličević o spornom Zakonu o kleveti i „crnim listama“ koje vlast priprema:

„Onog trenutka kada se režimi koji egzistiraju na prostorima na kojima ne postoji dovoljno visok nivo razvijenosti demokratske političke kulture nađu u opasnosti, tada počinje njihovo poistovjećivanje sa državom i narodom kojim vladaju. Tu se, u suštini, radi o jednoj veoma podloj i kukavičkoj praksi emotivnog pristupa kojoj smo u proteklim decenijama itekako imali priliku svjedočiti. Stvara se mit o ugroženosti zemlje i naroda od domaćih i stranih neprijatelja, pominje se slavna istorija predaka a, sve to kako bi se zamaskirala nesposobnost vlasti i katastrofalni rezultati čije se posledice “patriotskog“ djelovanja osjete decenijama kasnije.

Nakon predlaganja anticivilizacijskog Zakona o kriminalizaciji klevete o kojem se u NSRS  raspravlja, najavljeno je i donošenje zakona koji će omogućiti proglašavanje, odnosno kreiranje liste neprijatelja Republike Srpske.

Naravno da se ovdje radi o tome da će, ono što se eventualno ne postigne kriminalizacijom klevete, vjerovatno biti nadograđeno novim zakonom koji je u najavi i to je potpuno jasno. Ako bi takav zakon u jednom trenutku zaista stupio na snagu, kao neprijatelj Srpske bio bi označen svako ko se ne uklapa u vladajuću matricu SNSD razmišljanja ili ne želi da se pokori narativu i politici te partije. Takvi pojedinci ili grupe će biti progonjeni kao državni neprijatelji, odvođeni na ispitivanja i maltretirani – baš kao što je to bio slučaj u nekim totalitarnim sistemima prošlog vijeka. Za stotine miliona evra koje, kao Republika Srpska moramo otplatiti stranim kompanijama i fantomskim firmama, nisu krivi ni domaći ni strani neprijatelji nego vlast kontinuiteta. Zahvaljujući SNSD-u i njihovoj decenijskoj politici, ne postoji ni jedna pora, ni jedan društveni segment za koji se može reći da je bar loš jer je svaki, počevši od obrazovanja i kulture pa do pravnog sistema i privrednih aktivnosti – katastrofalan. Činjenica je da ni jedna vlast ne voli kritiku ali, u tom slučaju potrebno je da se učini sve da se radom i rezultatima kritičarima iz ruku izbiju argumenti a ne da se, vlastita  nesposobnost  maskira represivnim zakonima i mjerama koje nemaju veze sa vremenom u kojem živimo.

Jurišati u stalne sukobe stvarajući kontinuiranu krizu i neprijatelje  je stavljanje na kocku cijelog naroda što autokratska vlast zarad vlastitog interesa, upravo i radi. To što Republika Srpska tone u međunarodnu izolaciju zahvaljujući SNSD-u i njegovim satelitima je potpuno očekivan slijed posledica a, kriviti sve druge za vlastite promašaje u najmanju ruku je neukusno. Da se međunarodna zajednica nije umiješala u političke tokove u BiH krajem prošlog vijeka i instalirala Dodika, Republika Srpska bi sigurno izgledala bolje a imala i više stanovnika. Kao izdanak međunarodnog intervencionizma u BiH,  Dodik je morao znati kako mu razmišljaju stari prijatelji, a ne da sada za izolaciju u kojoj smo se našli krivi upravo njih.

Bilo kakvo stavljajnje SAD, EU, Njemačke i njihovih diplomata kao i domaćih slobodnomislećih ljudi, novinara  i političkih neistomišljenika na crne liste neprijatelja, neće pomoći da Republika Srpska napravi iskorak i postane bolje mjesto za življenje. Činjenica da se  uvrede i laži, koje u javnosti već uveliko iznosi  korumpirana vlast, karakterišu  kao jedini “vrijednosni sud“ najbolji je dokaz kako će izgledati praktična primjena Zakona o kriminalizaciji klevete i ko će sve imati privilegiju da se nađe na crnim listama koje, vjerovatno već i sada postoje u nekim tajnim ladicama.“

ISTOK

CATEGORIES
Share This