Ljevnajić daje 120.000 KM firmi koja je ugošćavala premijera Viškovića 

Ljevnajić daje 120.000 KM firmi koja je ugošćavala premijera Viškovića 

Olimpijski centar „Jahorina“ planira za PR aktivnosti i strateško planiranje izdvojiti skoro 120.000 maraka, a od ponuđača zahtijevaju da je u posljednje tri godine organizovao „najmanje pet događaja kojima su prisustvovali najviši vladini zvaničnici“

 

Ponuđač koji od Olimpijskog centra (OC) dobije ugovor biće u obavezi da im pruži uslugu strateškog planiranja, što podrazumijeva analizu dosadašnje komunikacije OC, kreiranje strategija i planova za komunikaciju centra u javnosti, kao i odnose sa vladinim i državnim institucijama.

Kada su u pitanju PR aktivnosti i odnosi sa medijima firma koja dobije ovaj posao imaće obavezu pripreme svih press materijala, ugovoranje intervjua i ostalih medijskih nastupa, ali i izradu plana i aktivnosti društveno odgovornih projekata OC „Jahorina“.

U Centru još traže i uslugu krizne komunikacije i media monitoring koji podrazumijeva kontinuirano praćenje objava koje se tiču poslovanja OC „Jahorina“ i druge aktivnosti iz te oblasti.

Onaj ko se bude želio prijaviti za obavljanje ovih usluga za Olimpijski centar moraće dokazati između ostalog da je u posljednje tri godine imao poslovne prihode u minimalnom iznosu od 190.000 KM.

Kada govorimo o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti od ponuđača se zahtijeva da je u posljednje tri godine realizovao najmanje pet projekata planiranja i sprovođenja krizne komunkacije.

Takođe je neophodno da dokaže da je u posljednje tri godine realizovao najmanje jedan projekat u oblasti odnosa s javnošću i komunikacija koji ima relevantno regionalno i strukovno prizanje.

„Neophodno je da je ponuđač u posljednje tri godine realizovao najmanje pet događaja uz prisustvo najviših vladinih zvaničnika“, istaknuto je u tenderu, iako je potpuno nejasno zbog čega je ovaj uslov postavlje i kakve veze ima sa PR aktivnostima i strateškim planiranjem, osim ukoliko tender nije namijenjen tačno određenoj firmi.

Preduzeće koje se prijavi na ovaj tender moraće i kadrovski ispuniti uslove OC „Jahorina“ odnosno dokazati da imaju minimalno jednog zaposlenog koji ima iskustvo rada u medijima u periodu od preko deset godina, kao i minimum jednog zaposlenog koji ima iskustvo rada u marketingu u periodu od preko deset godina.

Tu nije kraj „neobičnim uslovima. Ponuđać mora zapošljavati i „najmanje pet radnika koji imaju više od pet godina iskustva na projektima korporatvine, brend i krizne komunikacije, ali i jednog zaposlenog sa više od pet godina iskustva u radu u državnoj upravi“.

Mora imati i najmanje jednog radnika sa više od tri godine radnog iskustva na projektima zaštite i očuvanja životne sredine i zaštićenih područja.

Saradnik za pravne poslove u organizaciji “Transparency international” Damjan Ožegović kaže za CAPITAL da su se sa sličnom situacijom, kao što je pomentu po pitanju javnih nabavki susreli kod gradnje zgrade Ustavnog suda.

“Tada je zatraženo da ponuđač ima iskustvo u građenju zgrada sa 2.500 kvadrata korisnog prostora za pravosudne istitucije što je bilo ograničavajuće i gdje se već unaprijed znalo da će biti jedan ponuđač, jer takvi uslovi, iako nisu u suprotnosti sa Zakonom oni takođe nisu ni zakoniti. To je rupa u Zakonu jer to nije zabranjeno, ali očigledno je da dolazi do ograničavanje pravične i i fer konkurencije “, istakao je Ožegović.

Komentarišući uslove po pitanju kadrovskog kapaciteta koje je od ponuđača zatražio Olimpijski centar Ožegović je rekao da takvi uslovi sigurno neće doprinijeti nekom posebno boljem kvalitetu usluga, ali, kako kaže, takvo ponašanje ugovornih organa je poznato od ranije.

“Zakon, kako je napomenuto, takvo nešto ne spriječava ali je ograničavajuće. Što više daju kvalifikacionih uslova oni ograničavaju konkurenciju i zasigurno je da to ne može ispuniti dovoljan broj ponuđača, a pretpostavljam da takve uslove ne ispunjava više od jednog ponuđača”, naveo je Ožegović.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije pisao OC „Jahorina“ je prošle godine ostvario dobit od 2,1 milion maraka što je njihov najbolji rezultat u posljednjih nekoliko godina.

Profit Olimpjiskog centra lani je znatno povećan u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio svega 78.941 KM.

Kapital

CATEGORIES
Share This