Izbori u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH mogu biti odgođeni najviše za 30 dana, što znači da bi ukoliko novac ne bude uplaćen, bili održani 8. novembra.

Iz državnog budžeta za potrebe organizovanja i održavanja Lokalnih izbora 2020. na račun Centralne izborne komisije BiH treba biti uplaćeno oko 4,2 miliona KM, dok ostali dio novca osiguravaju lokalne zajednici iz svojih budžeta.

Za šta je ustvari potrebno oko 9 miliona KM, odnosno na šta ih CIK utroši.

Tu je štampanje i pakovanje izbornog materijala, glasačkih listića, obrazaca PRP1 i PRP2 koji se šalju u inostranstvo, koverte, obrasci za biračka mjesta, posteri na biračkim mjestima, računarska oprema koja se iznajmljuje za svake izbore i koristi u glavnom centru za brojanje, usluge medija, upošljavanje službenika u glavnom centru za brojanje i drugim službama, transport izbornog materijala, poštanska dostava izbornog materijala u inostranstvo, održavanje i razvoj aplikativnih softvera, plaćanje licenci za upotrebu IT opreme i softvera, te velika količina sitnog kancelarijskog materijala. Ostali dio novca koji uplaćuju općine i gradovi bit će utrošen za plaćanje članova biračkih odbora, općinskih/gradskih izbornih komisija…

Najskuplji lokalni izbori prema statističkim podacima koji se vode od opštih 2002. godine u Bosni i Hercegovini bili su 2012. godine za koje je potrošeno oko 12 miliona KM. Lokalni izbori 2008. koštali su 11.039.096 KM, a oni 2004. godine 7.264.671 KM.