Kako su lažni vlasnici prodali zgradu FZO i zaradili milion KM

Kako su lažni vlasnici prodali zgradu FZO i zaradili milion KM

Upravni odbor FZO RS je u junu 2016. godine donio odluku o kupovini poslovnog prostora za potrebe svoje filijale u Trebinju. Na osnovu te odluke Fond je zaključio Ugovor o kupoprodaji u iznosu od 1.274.000 KM sa Srđanom Šućurom, za kojeg će se kasnije ispostaviti da je najobičniji prevarant i falsifikator.

Ubrzana presuda

Prema Ugovoru, Šućur je imao obavezu da Fondu dostavi dokaz da zemljište i zgrada u kojoj je poslovni prostor nisu opterećeni hipotekom.

U Ugovoru je bilo jasno precizirano da FZO RS prodavcu neće uplatiti sredstva za poslovni prostor sve dok ne dostavi dokument kojim se dokazuje da ne postoji hipoteka nad zemljištem i zgradom.

Šućur je u decembru 2016. godine dostavio navodni dokaz o tome, i to rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinske – pravne poslove, Područna jedinica Trebinje.

Nema sumnje da je Šućur djelovao u sprezi sa rukovodstvom Područne jedinice RUGIP-a iz Trebnja, na čijem je čelu Borko Ćorluka, jer u dokumentu koji je Šućur dostavio Fondu nije bilo navedeno da je prostor opterećen hipotekom.

Nakon što su utvrdili da dokument koji im je Šućur dostavio nije validan, FZO RS je odlučio da prodavcu poslovnog prostora ne plati ugovorenu cijenu, već da protiv njega pokrene tužbu, tražeći da se ugovor raskine. U isto vrijeme, Srđan Šućur podnosi tužbu protiv Fonda.

Tada na scenu stupa banjalučki Osnovni sud, koji ekspresno, u roku od pet dana, donosi presudu u Šućurovu korist, na osnovu koje je banka 2018. godine izvršila prinudnu naplatu i sa računa Fonda skinula 1,7 miliona KM, uključujući i zatezne kamate i troškove.

S druge strane, banjalučkom Osnovnom sudu trebalo je cijelih osam mjeseci da razmotri tužbu Fonda protiv Srđana Šućura i protiv odgovornog lica Područne jedinice RUGIP-a.

Potom je Okružni sud u Banjaluci poništio nezakonito rješenje o izvršenju banjalučkog Osnovnog suda, kojim je FZO nezakonito skinuto sa računa oko 1,7 miliona KM.

Novac je „ispario“

Presudi Okružnog suda u Banjaluci prethodili su presuda i mišljenje Vrhovnog suda RS, kojoj se obratio Hipotekarni povjerilac „Hipo Banka“, koja je polagala pravo hipoteke i prije zaključivanja spornog Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora u Trebinju.

Ipak, Srđan Šućur do dana današnjeg nije vratio taj novac Fondu, jer je novac sa njegovih računa „ispario“, a nije posjedovao ni bilo koju drugu imovinu. Nije, međutim, u ovim malverzacijama učestvovao samo Srđan Šućur, već i Sladomir Đurić, vlasnik banjalučke firme „Respect plus“.

Uprava kriminalističke policije RS je u oktobru 2020. godine protiv Šućura i Đurića podnijela krivičnu prijavu, zbog sumnje da su oštetili FZO za 1,75 miliona KM. Osim Fonda, oštetili su i preduzeće „Plants Global Inc“ iz Zvornika za još oko 865.000 maraka.

Iz MUP RS tada je potvrđeno da je dvojac Šućur-Đurić počinio prevaru, falisifikovanje isprava i pranje novca. Zapravo, Šućur i Đurić su prvo prevarili zvorničku firmu da im proda svoj poslovni prostor u u Trebinju.

Potom su u sprezi za direktorom Područne jedinice RUGIP Trebinje, Borkom Ćorlukom, uknjižili taj prostor na Srđana Šućura. Pritom, prostor nisu platili firmi „Plants Global Inc“, a prodali su ga FZO RS. Notaru, koji je ovjerio Ugovor o kupoprodaji sa FZO, naknadno su priložili falsifikovanu potvrdu da su prostor platili ranijem vlasniku, zvorničkoj firmi.

Ta potvrda je bila uslov punovažnosti ugovora zaključenog sa FZO RS, na osnovu kojeg je ekspresnom i veoma spornom sudskom postupku sa računa Fonda skinuto 1,7 milion KM.

Šućur i Đurić su potom sklopili više fiktivnih ugovora o pozajmicama, pa je novac Fonda, koji je uplaćen na Šućurov račun, na kraju završio na računu Đurićeve firme „Respect plus“. Ta firma, prema portalu akta.ba, u prošloj godini imala je prihod od 2.066.163 KM, dok FZO RS i dalje potražuje 1,7 miliona maraka.

„Fond nastavlja svoju pravnu borbu i apeluje na sve institucije da zaštite prava Fonda,  jer je banjalučki Osnovni sud pored brojnih upozorenja i dopisa koje je ova institucija poslala višim instancama odlučio da donese ovakvu nezakonitu odluku na koju je Fond upozoravao“, odgovoreno je Žurnalu iz FZO u vezi sa slučajem kupovine poslovnog prostora u Trebinju.

Stari vlasnici traže zakupninu

Fond se, osim Tužilaštva, obraćao i svim ostalim  pravosudnim organima, uključujući i Pravobranilaštvo RS, u cilju zaštite interesa imovine i sredstava osiguranika, ali do danas nisu uspjeli da vrate novac koji im je oduzet.

„Pored ove agonije, Fond se u međuvremenu suočio sa još jednim pravnim nonsensom! Iako je Fond sklopio Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sa Srđanom Šućurom, pojavila se i treća strana i treća presuda po kojoj Srđan Šućur nije ni bio vlasnik, nego je to ’Plants Global’.

Tako da su nama sa računa od strane suda  ’skinuta’ sredstva koja su uplaćena  osobi za koju se ispostavilo da nije ni vlasnik objekta. Još apsurdnije je što nas je i ’Plants Global’ tužio i tražio da platimo zakup prostora od 2016. do 2021. godine u iznosu od 653.000 KM,  dok još uvijek traje pravna borba između Fonda i Srđana Šućura“, istakli su iz FZO RS u odgovoru Žurnalu.

Zvornički „Plants Global“ je bio raniji vlasnik prostora, koji su 2015. prodali prevarantu Srđanu Šućuru. I oni su pred sudom pokrenuli zaštitu svojih prava i na kraju je donesena sudska presuda prema kojem je „Plants Globalu“ vraćeno vlasničko pravo nad prostorom u Trebinju. Da bi nadoknadila štetu, zvornička firma sada traži od FZO da im retroaktivno plati zakup prostora u iznosu od 653 hiljade KM.

„Kao što je vidljivo, u svim povezanim postupcima, jedina oštećena strana je Fond u ukupno tri različite presude koje se odnose na ovaj spor. Što se tiče zakupa,  doneseno je rješenje o izvršenju, na koje je FZO RS uložio prigovor.

Tako da pored 1,7 miliona KM koji su nam skinuti sa računa još ranije, i 653.000 KM koje je sada sud naložio da Fond plati za zakup, Fondu prijeti i  još jedan apsurd – mogućnost da ostanemo bez prostora, što bi značilo i deložaciju naših radnika“, naglasili su iz FZO RS.

U Fondu se nadaju da će, s obzirom na to da je protiv Šućura i ostalih podignuta optužnica, ova pravna zavrzlama konačno biti završena kako bi se zaustavila šteta.

Da li će se pojaviti novi vlasnik tog prostora, neizvjesno je. Izvjesno je, međutim, da je u ovom slučaju riječ o prevari, koja je, dogovorena i u kojoj su, sem Šućura i Đurića, učestvovali i neki od službenika FZO iz vremena dok je tom institucijom rukovodio Darko Tomaš.

Tomaš je sada načelnik Prnjavora.

(Žurnal.info)

CATEGORIES
Share This