Kako je potrošeno 403 miliona KM grantova iz budžeta Srpske?

Kako je potrošeno 403 miliona KM grantova iz budžeta Srpske?

Grantovi iz budžeta Republike Srpske prošle godine iznosili su ukupno oko 403 miliona KM.

Od toga su grantovi dati u inostranstvo iskazani u iznosu od oko 2,6 miliona KM, a najvećim dijelom su evidentirani kod Republičkog sekretrijata za izbjegla lica i migracije po osnovu donacije Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu za pomoć stradalima od zemljotresa na području Banije (1.509.705 КM) i Republičkog sekretarijata za vjere (507.917 КM).

Grantovi u zemlji su iskazani u iznosu od oko 400,5 miliona KM i najvećim dijelom se odnose na grantove po projektima javnih investicija na osnovu odluka Vlade, a podrazumijevaju ulaganja u povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture opšteg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Grant Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS iznosio je oko 47,5 miliona KM, od čega je grant UКC-u 36 miliona KM za ”obezbjeđenje kontinuiranog poslovanja i neometanog pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu” i JZU Institut za javno zdravstvo oko 4,1 milion KM za finansiranje programa obavezne imunizacije stanovništva.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja koju je radila Glavna služba za reviziju RS, grant Ministarstva porodice, omladine i sporta iznosio je oko 15,5 miliona KM, od od čega je oko 14,8 miliona KM uplaćeno sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima.

Slijede grantovi Ministarstva privrede i preduzetništva u iznosu od 14,7 miliona KM, Ministarstva uprave i lokalne samouprave u iznosu od oko četiri miliona od čega oko 3,6 miliona KM čine tekući grantovi političkim organizacijama.

Grant Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite iznosio je oko 3,2 miliona KM, Ministarstva prosvjete i kulture dva miliona KM, te Ministarstva energetike i rudarstva oko 1,9 miliona KM “za podršku unapređenju poslovnih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava”.

“Кod Ministarstva trgovine i turizma Кomisija za sprovođenje postupka dodjele namjenskih sredstava granta je sačinila zapisnik u vidu tabelarnog pregleda koji ne sadrži informacije o ispunjenosti formalnih, opštih i posebnih uslova za ostvarivanje prava na dodjelu namjenskih sredstva, kao ni druge podatke. Zbog neiskazivanja rashoda i obaveza po osnovu 22 dodijeljena granta u turizmu za koje su zaključeni ugovori, grantovi i obaveze su iskazani u iznosu manjem za 196.300 КM”, naveli su revizori.

Dodaje se da kod Ministarstva prosvjete i kulture za jedan dio dodijeljenih sredstava granta, korisnici nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, a nisu ni određeni projekti na kojima bi se vršilo praćenje i evaluacija, dok kod Generalnog sekreterijata Vlade RS jedan dio korisnika grantova ni nakon upućenih opomena i isteka roka za dostavljanje izvještaja, nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava, što nije u skladu Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

“Кod Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite grantovi su odobravani udruženjima od javnog interesa čije prijave ne sadrže neophodne priloge, odnosno, dio dokaza (ugovor o zakupu kancelarija u kojem je naveden iznos koji se plaća, finansijski plan za godinu u kojoj se traže sredstva, uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlene, izvještaj o namjenskom trošenju sredstava…)”, stoji u revizorskom izvještaju.

Takođe, dodjela sredstava granta za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, nije vršena u skladu sa pravilnikom, jer korisnici kojima su odobrena sredstva nisu dostavili dio dokaza (uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, finansijski izvještaj, bilans stanja i uspjeha podnesen APIF-u …).

“Кod Pravnog fakulteta UNIBL vršena je dodjela grantova na osnovu pojedinačnih odluka dekana bez prethodno utvrđenih kriterijuma, podnošenja programa, odnosno projekata korisnika, a za dodijeljene grantove nisu dostavljeni izvještaji o utrošku sredstava”, stoji u izvještaji Glavne službe za reviziju RS.

(MONDO) Foto:BN

CATEGORIES
Share This