Holandska firma preko koje se uvoze auta u BiH pere novac?

Holandska firma preko koje se uvoze auta u BiH pere novac?

Preko firme Exit auto’s uvezeno 55 hiljada auta u BiH

Vlasnici famozne holandske firme, čiju su uslugu koristili najveći uvoznici auta, porijeklom sa naših prostora – Sanja Pandžić i njen sin Darko Mašić

– Holandska firma Exit auto’s preko koje je u BiH uvezeno više od 55 hiljada polovnih vozila bila je prije dvije godine dio sudskog postupka zbog sumnje da krši zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, otkriva portal CAPITAL.

Holandska banka ABN AMRO u maju 2021. godine zatvorila je bankovne račune firme Exit auto’s i stavila je na internu listu upozorenja zbog sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma, na period od pet godina.

Iako je sud na kraju naložio banci da mora dozvoliti Exit auto’su da ima najmanje jedan račun preko koga može obavljati transakcije, banka ABN AMRO tokom sudskog postupka je navela niz razloga zbog kojih želi da se otarasi ove firme kao svog klijenta.

Visok rizik

„Banka primjećuje da nemate ažuriranu politiku protiv pranja novca. Banka razumije da 66 odsto poslovnog prometa ostvaruje preko klijenata u BiH i Srbiji, ali u tim zemljama postoji visok rizik od pranja novca i/ili finansiranja terorizma“, navela je banka u obrazloženju odluke o zatvaranju računa koja je upućena firmi Exit auto’s.

Vlasnici

Prema informacijama iz sudskog postupka između firme Exit auto’s i ABN AMRO banke, vlasnici firme Exit auto’s su Sanja Pandžić i njen sin Darko Mašić.

Suvlasnik te firme ranije je bio njen bivši muž koji je nakon razvoda zajedno sa svojom kćerkom osnovao firmu Auto Export Nederland.

Pored toga, banka navodi da se „ne može isključiti da su sredstva stečena nezakonito ili da se usluge banke koriste nepropisno“, zbog čega je i prekinula bankarski odnos sa ovom firmom.

“ABN AMRO je dužan prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kontinuirano provoditi dubinsku analizu klijenta i u tom kontekstu nije dobio dovoljno pojašnjenja. Banka ističe da klijenta nije optužila za pranje novca ili finansiranje terorizma, ni za prevaru, ali podaci koji se daju u vezi s klijentom su neadekvatni, te banka ne može isključiti mogućnost pranja novca ili finansiranja terorizma“, navela je banka.

Klijenti sa kojima posluje ova firma, navodi se dalje, često se ne mogu provjeriti putem javnih izvora.

„Udio u prometu klijenata iz ovih zemalja, zajedno s nedostatkom politike sprečavanja pranja novca, rizici su kojima se banka ne želi izložiti. Iz tih razloga, bankarski odnos je prekinut“, navela je banka.

Advokati Exit auto’sa u korist klijenta su navodili činjenicu da ta firma ima dozvolu carinskih/poreskih vlasti Holandije kao ovlašteni izvoznik, a i za neprirodno veliki rast prometa ove firme na koji je ukazala banka takođe su navodili da je Exit auto’s od holandske carine dobio dozvolu za ovlaštenog izvoznika.

Naknadne provjere

Upravo to je ono o čemu je početkom ove sedmice pisao CAPITAL u tekstu „Afera u UIO BiH: Ukrali carinu za više od 5.000 vozila“ u kojem se navodi da je u BiH za posljednjih deset godine više od 5.000 uvezenih automobila nezakonito oslobođeno plaćanja carine na osnovu izjave o porijeklu izdate od strane firmi Exit auto’s i Auto Export Nederland iz Holandije.

„Za Exit Auto’s je zaprimljeno ukupno 4.641 rezultata za koje nije potvrđeno preferencijalno porijeklo, a za Auto Export Nederland 716 rezultata za koje nije potvrđeno preferencijalno porijeklo“, navodi se u odgovoru UIO na pitanja CAPITAL-a.

Advokat Predrag Herbez koji se kao bivši radnik Republičke uprave carina specijalizovao za „carinsko pravo“ objasnio je za naš portal da je slanje ogromnog broja zahtjeva za naknadne provjere dokaza o porijeklu vozila rezultat disciplinovanja uvoznika.

„Prema Protokolu koji proizilazi iz Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju provjera obrazaca EUR1 ili izjava na računu vrši se nasumice ili kad vlasti zemlje uvoznice imaju sumnju u autentičnost dokaza o porijeklu. Ovo je član koji UIO svjesno zloupotrebljava, jer su službenici UIO BiH van svakog razumnog razloga slali hiljade obrazaca na provjeru i napravili haos u carinskoj administraciji zemalja izvoznica, tako da te zemlje više skoro da uopšte ne daju odgovore na te zahtjeve UIO“, objašnjava Herbez.

Potkivanje šefova

On dodaje da je jednostavan odgovor na pitanje zbog čega onda UIO sve to radi.

„Ako pitate UIO, svi će reći da je to u cilju vladavine prava i sprečavanja kriminala, što je apsolutno netačno. Suština je u diciplinovanju uvoznika, jer je diskreciono pravo svakog šefa ispostave da li će slati na provjeru obrazac EUR1 ili fakturu, pa tako na provjerama završavaju EUR1 obrasci ili fakture uvoznika koji ne „počaste/potkuju“ šefa“, kaže Herbez, ističući da je tako vjerovatno na provjeri završio i veliki broj faktura firmi Exit auto’s i Auto Export Nederland.

(Nastaviće se)

CAPITAL: Darko Momić

CATEGORIES
Share This