Govedarica: SDS predložio Zakon o sukobu interesa

Govedarica: SDS predložio Zakon o sukobu interesa

„Pogrešno tumačenje i neprimjenjivanje ionako nepreciznih normi aktuelnog Zakona o spriječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske dovele su do sve učestalijih, a nedopustivih pojava da jedno lice vrši dvije, pa i više javnih funkcija“- istakao je poslanik SDS-a u NSRS Vukota Govedarica.

On je dodao da je Klub poslanika SDS  predlagao da se u Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu uvrsti ovaj zakon, što vladajuća većina nije prihvatila.

„Zbog navedenog smo odlučili da izradimo i u skupštinsku proceduru uputimo potpuno nov Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Republici Srpskoj sa preciziranim pravilima ponašanja izabranih lica, lica koja su nosioci izvršnih funkcija i drugih imenovanih lica. Iako je dosadašnja praksa pokazala da se vladajuća većina uglavnom ogluši na sve naše prijedloge, ovaj put se iskreno nadamo da ćemo imati priliku da o ovoj važnoj temi diskutujemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske“- zaključio je Govedarica

ISTOK

CATEGORIES
Share This