Evo koja firma će štampati listiće za lokalne izbore

Evo koja firma će štampati listiće za lokalne izbore

Centralna izborna komisija BiH je na 36. (hitnoj) sjednici održanoj danas, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se Okvirni sporazum za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine dodjeljuje ponuđaču “Unioninvestplastika” dd Sarajevo.

Ponuđaču “Unioninvestplastika“ dd Sarajevo će, nakon pravosnažnosti navedene odluke i nakon što budu ispunjeni zakonski uslovi, biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 688.485,91 KM bez PDV-a, odnosno 805.528,51 KM sa PDV-om, na period do dvije godine.

“Obavještavamo javnost da su do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda dostavljene dvije ponude za usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine. Osim izabranog ponuđača, ponudu je dostavila i grupa ponuđača čiji je predstavnik “Atlantik BB” doo Banja Luka, koji su za predmetnu uslugu ponudili cijenu u iznosu od 920.002,40 KM bez PDV-a, odnosno 1.076.402,81 KM sa PDV-om”, saopćeno je iz CIK-a.

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine dozvoljena je žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

(Klix)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS