Cvjetaju namješteni konkursi u školama i nezakoniti otkazi

Cvjetaju namješteni konkursi u školama i nezakoniti otkazi

Republička uprava za inspekcijske poslove RS je u prošloj godini imala gotovo 6.000 vanrednih kontrola, po prijavama građana, a najviše pritužbi je bilo na otkaze ugovora o radu, prava na godišnji odmor, te namještanje konkursa u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Kada inspektor dođe svima treba da se “tresu gaće”

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić istakla je za CAPITAL da je osnovni problem što veoma mali broj inspektora kontroliše primjenu Zakona o radu.

“Nekih tridesetak inspektora je zaduženo za hiljade privrednih društava i tako postoje privrednici kod kojih inspektori nisu bili zadnjih deset godina. Broj planiranih kontrola je veoma mali jer se inspektori uglavnom baziraju na kontrole po prijavi”, kazala je Mišićeva.

Naglašava da kada inspektori ustanove da se prava krše piše se izjava Inspektorata i daje neko vrijeme da se ta nepravilnost otkloni, te potom taj predmet ide na sud i završi uglavnom loše po radnika.

“Radnička prava se najviše krše tamo gdje nema sindikata. Ne znači da tamo gdje ima sindikata nema problema, ali ih ima daleko manje, brže se riješavaju i manje trpe radnici”, kazala je Mišićeva.

Kaže da Inspektorat mora doživjeti svoju reorganizaciju i da inspektori moraju biti ljudi koji sankcionišu, a ne preventivno djeluju.

“Kada se najavi inspektor da dolazi u kontrolu nekog privrednog društva svima treba da se “tresu gaće”, smatra Mišićeva.

U Inspektoratu su u odgovoru za CAPITAL kazali da se najveći broj zaprimljenih prijava odnosi na oblasti nadzora inspekcije rada, tržišne, prosvjetne i šumarske inspekcije.

Kada su u pitanju prijave koje je zaprimila inspekcija rada, one su se najčešće zbog zaključivanja, ali i otkaza ugovora o radu, obračuna i isplate plata i naknada plata, prava na godišnji odmor, kao i provođenje mjera zaštite na radu.

Najviše žalbi na namještene konkurse

Kada govorimo o prosvjetnoj inspekciji najveći broj prijava se odnosi na provođenje procedura raspisivanja konkursa i popune upražnjenih radnih mjesta u vaspitno-obrazovnim ustanovama, proglašenje tehnološkog viška, obezbjeđivanje norme časova i drugo.

“Po svakoj konkretnoj prijavi nadležna inspekcija vrši kontrolu, međutim moramo naglasiti da prijave i pritužbe nisu uvijek opravdane i osnovane. U praksi od ukupnog broja izvršenih vanrednih kontrola, oko 40 odsto bude sa utvrđenim nepravilnostima”, navode u Inspektoratu.

CAPITAL: Bojana Ninković

CATEGORIES
Share This