Bivša vlast otvarala vrtiće i ambulante pred izbore, a sad Grad plaća stotine hiljada da se ovi objekti završe!

Bivša vlast otvarala vrtiće i ambulante pred izbore, a sad Grad plaća stotine hiljada da se ovi objekti završe!

Mnogi vrtići, sportske dvorane, putevi i nakon što su “otvoreni”, izgleda samo za izbore, u Banjaluci još uvijek nisu proradili. Da zlo bude veće, u proteklih mjesec dana izdvojeno je stotine hiljada maraka iz budžeta Grada za dodatne radove.

U toku predizborne kampanje kandidat SNSD-a za gradonačelnika Igor Radojičić, kao i rukovodstvo ove stranke predvođeno Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović su presjekli svečane vrpce na više objekata u Banjaluci koji do danas nisu funkcionalni.

To potvrđuju podaci do kojih je došao naš portal, a iz kojih se vidi da je Grad izdvajao ogroman novac čak mjesec dana nakon izbora za mnoge novootvorene objekte.

Tako je od 17.decembra do 5. januara Grad dodijelio 4 nova ugovora za dodatne radove na nekim od objekata koji su u kampanji predstavljeni kao najveći završeni graditeljski poduhvati bivše vlasti.

Za dodatne radove na vrtiću “Kolibri” koji će koštati 44.000 KM je sredinom decembra potpisan ugovor za izvođačem.  Zatim, 106.000 KM će biti plaćeni dodatni radovi i na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole “Branko Radičević”.

Pored toga, nepredviđeni radovi na već otvorenim objektima su se pojavili i na tronamjenskom objektu u naselju Petrićevac i zbog toga će se iz budžeta morati izdvojiti 30.000 KM.

Zanimljivo je da je ovaj objekat, koji se sastoji od vrtića, zgrade mjesne zajednice i ambulante svečanu vrpcu sa Dodikom i Cvijanović presjekla premijerka Srbije Ana Brnabić dva dana pred izbore.

Zadnji ugovor koji je Grad sklopio prije samo nekoliko dana za nepredviđene radove na već otvorenim objektima obuhvata poslove na adaptaciji dijela zgrade na Laušu u kojoj će biti policijska stanica.

Vrijednost ovog nepredviđenog ugovora je 59.000 KM.

Inače, svi ovi ugovori su zaključeni nakon provedenih pregovaračkih postupaka bez objave!

Zanimljivo je da su upravo ovakvim postupcima dodijeljeni još mnogi poslovi firmama bliskim SNSD-u i to nekoliko dana nakon izbora, odnosno kad je postalo jasno da u Banjaluci dolazi nova vlast.

Posebno je zanimljivo da su opravdanja za pregovarački postupak koja su data za pojedine ugovore itekako sporna i mogla bi biti predmetom dalje revizije nove vlasti.

Tako je u samo dva dana 18.-20.11.2020. godine Grad Banja Luka objavio četiri obavještenja o dodjeli ugovora, nakon provedenih pregovaračkih postupaka bez objave, i to:

Dana 16.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Građenje Đurić Banja Luka u iznosu od 16.889,00 KM bez PDV-a za nabavku Izvođenja dodatnih radova na izgradnji ograde oko magacinskog prostora, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se nepredviđene okolnosti,a kao razlog: „Uslijed nepredviđenih okolnosti utvrđeno je da je neophodno izvršiti dodatne i nepredviđene radove koji su se pojavili, te se za predmetni postupak predviđa provođenje pregovaračkog postupka javne nabavke“.

Osnovni ugovor potpisan je 14.10.2019. godine u iznosu od 86.000, 00 KM, te sama utvrđena vrijednost ugovora za dodatne radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od blizu granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama. Također nisu obrazloženi ni drugi kumulativni uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi se primijenio ovaj netransparentni postupak, kao što su nepredviđene okolnosti, neophodnost dodatnih radova, kao i zbog čega se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

Zatim, dana 10.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Tekton doo Banja Luka u iznosu od 35.999,30 KM bez PDV-a za nabavku Izvođenja dodatnih radova i nepredviđenih radova na izgradnji montažno – demontažnog objekta namjene magacinskog prostora – nadstrešnice privremenog karaktera, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se nepredviđene okolnosti, a kao razlog: „Ugovor sa predmetom izvođenja radova na izgradnji montažno-demontažnog objekta namjene magacinskog prostora- nadstrešnice (privremenog karaktera) je zaključen između Grada Banja Luka i dobavljača “Tekton” d.o.o. Banja Luka. Tokom izvođenja radova po ovom ugovoru, pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih i nepredviđenih radova koji su predmet ovog postupka javne nabavke.“.

Osnovni ugovor potpisan je 14.02.2019. godine u iznosu od 577.800,06 KM. U obrazloženju nisu navedeni kumulativni uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi se primijenio ovaj netransparentni postupak, kao što su nepredviđene okolnosti, neophodnost dodatnih radova, kao i zbog čega se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.


Dana 12.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Eko-bel doo Laktaši u iznosu od 105.970,00 KM bez PDV-a za nabavku usluga Opšte dezinfekcije zatvorenenih objekata Gradskih javnih ustanova i drugih objekata, otvorenih javnih površina, prostorija zajednica etažnih vlasnika i nabavka dezinfikacionih sredstava, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost,a kao razlog: „Krajnja hitnost zbog pandemije prouzrokovane korona virusom.“.

Napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer pandemija traje od marta, dakle više od 8 mjeseci, od provođenja ovog pregovaračkog postupka, tako da nije nešto što se nije moglo predvidjeti da se ne bi mogao provesti odgovarajući transparentan postupak.

Dana 17.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci u iznosu od 41.653,85 KM bez PDV-a za nabavku Dezinfekcije objekata JZU Doma zdravlja, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost, a kao razlog: „Zbog pandemije virusa korona, neophodno je u što kraćem roku izvršiti dezinfekciju objekata JZU “DOM ZDRAVLJA” Banja Luka. Time su se stekli uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“.

Pored toga što je malo neobično da Grad Banjaluka angažuje JZU Dom zdravlja da dezinfikuje sam sebe, napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer pandemija traje od marta, dakle više od 8 mjeseci, od provođenja ovog pregovaračkog postupka, tako da nije nešto što se nije moglo predvidjeti da se ne bi mogao provesti odgovarajući transparentan postupak.

6yka.com

CATEGORIES
Share This

COMMENTS