“Vode Srpske” se oglasile da su nadležne, ali ne i odgovorne za ekološku katastrofu

“Vode Srpske” se oglasile da su nadležne, ali ne i odgovorne za ekološku katastrofu

Nakon prijavljene ekološke katastrofe na poljoprivrednom zemljištu kod Doboja, usljed nekontrolisanog višedecenijskog vađenja šljunka iz riječnog korita, nadležni priznaju nadležnost, ali ne i svoju odgovornost!

Poslije dva ministarstva Vlade RS, na otvoreno pismo i dostavljene dokaze brutalne devastacije 1.500 hektara zemljišta na području Osječana i susjednih MZ Bušletić, Kotorsko i Kožuhe kod Doboja, oglasili su se i nadležni za upravljanje vodama u tom entitetu.

Iz JU “Vode Srpske” odgovorili su neformalnoj grupi građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” i posredno priznali odgovornost za ekocid kod Doboja, konstatacijom da je dislociranje i vađenje materijala iz vodotoka u koritima i vodnom zemljištu u njihovoj nadležnosti.

Naveli su da se vađenje šljunka sprovodi na osnovu ugovora sa izvođačima za svaki lokalitet pojedinačno, u skladu sa važećim pravilnikom.

– Dislokacija i vađenje materijala u koritima u vodnom zemljištu dozvoljeno je samo u obimu i načinu kojim se uređuje korito i vodno zemljište ili ako to služi sprovođenju mjera zaštite. U skladu sa elaboratima i projektima i izdatim vodopravnim aktima na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti ravnotežu ekosistema i ne pospješuje štetno djelovanje voda – odgovorili su iz JU “Vode Srpske”.

A, upravo je sve iznijeto zastupljeno u “Slučaju Osječani”, jer su bahati šljunkari promijenili sve što je bilo prirodno na tom dijelu Trebave i napravili od njega Dubai u negativnom smislu, kratere koje je nemoguće sanirati duži niz godina i dodatno se stvaraju već i sumnje da se u njih dovozi i lageruje kancerogeni, životinjski i drugi otpad.

Javna ustanova je, istina, naznačila i da su aktivnosti fizičkih lica i firmi u koritu i na vodnom zemljištu, koje su suprotne propisima, kažnjive po Zakonu o vodama. Sugerisali su da je na terenu neophodno pojačati kontrolu i pored republičke i lokalne inspekcije uključiti i ostale nadležne organe, kako bi se spriječila devastacija kako vodnog, tako i poljoprivrednog zemljišta.

– S obzirom na problematiku upravljanja vodotocima u RS, neophodna je koordinirana saradnja svih nadležnih organa u pogledu nadzora, kako bi se onemogućio nelegalan rad preduzeća – zaključili su u JU “Vode Srpske”.

PODNIJETA KRIVIČNA PRIJAVA

Odgovorom iz Ministarstva energetike i rudarstva RS da ono “nije nadležno za upravljanje vodotocima i za donošenje zakonske regulative iz oblasti voda” u grupi nisu zadovoljni, dok su zadovoljni reagovanjem Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede koje je odgovorilo da će prijavu proslijediti MUP i drugim nadležnim organima.

Neformalna grupa građana podigla je početkom meseca OJT Doboj krivičnu prijavu sa sumnjama u nelegalni iskop šljunka iz korita rijeke Bosne kod Doboja.

(Novosti)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS