Više para vratili kreditorima nego što su pozajmili: Kakvo je stanje duga Republike Srpske

Više para vratili kreditorima nego što su pozajmili: Kakvo je stanje duga Republike Srpske

Po osnovu spoljnog i unutrašnjeg duga i indirektnog duga Republike Srpske, prema konačnim podacima, u prvom kvartalu ove godine stvoreno je obaveza u ukupnom iznosu od 59 miliona КM.

Kako navode u Ministarstvu finansija RS, u ovom periodu nastalo je 8,82 miliona КM spoljnog duga i to sve po osnovu investicionih projekata.

Unutrašnji dug je porastao za 50,2 miliona КM (iznos od 20 miliona КM po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, 30 miliona КM po osnovu emitovanih dugoročnih obveznica, te 230.000 КM po osnovu verifikacije obaveza regulisanih Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske.

Istovremeno, po osnovu servisa spoljnog i unutrašnjeg duga i indirektnog duga Republike Srpske, na ime rashoda i izdataka, prema konačnim podacima, plaćeno je ukupno 135 miliona КM.

Od toga se na servis spoljnog duga odnosi 50,4 miliona konvertibilnih maraka, a unutrašnjeg 84,6 miliona KM.

Prema konačnim podacima na dan 31. mart 2022. godine, ukupan dug Republike Srpske koji podleže zakonskom ograničenju iznosi oko 6,01 milijardi KM.

Srpska info

CATEGORIES
Share This