Trupci u “Šumama RS” jeftiniji od ogreva

Trupci u “Šumama RS” jeftiniji od ogreva

– Prema važećim cjenovnicima JP “Šume Republike Srpske” kubik ogrevnog drveta trenutno je skuplji od trupaca bukve treće klase, što je paradoks nezabilježen u okruženju, a vrlo vjerovatno i u Evropi.

U JP “Šume Republike Srpske” nismo uspjeli dobiti odgovore na pitanja zbog čega je to tako, međutim, izvor iz ovog javnog preduzeća navodi da je bilo pokušaja da se digne cijena trupaca, ali da je to skinuto sa sjednice Vlade Republike Srpske.

“Novi cjenovnik je pripremljen, došao je na Vladu Republike Srpske, koja treba da da saglasnost, i skinuto je sa dnevnog reda. Zbog čega, samo možemo nagađati, ali ako znamo da je drvoprerađivački lobi jak, možemo samo slutiti o čemu se radi. Očekujemo da novi cjenovnik, koji će ispraviti anomaliju da je ogrev skuplji od trupaca, uskoro ponovo doći na Vladu i da neće biti skinut sa dnevnog reda”, ispričao je ističući da je ogrev skuplji samo od trupaca treće, odnosno najlošije klase bukve, ali da se svakako radi o paradoksu.

Isti izvor potvrđuje da je trenutno cijena ogreva, koja je korigovana u decembru, veća nego kod najlošijeg trupca bukve, ali istovremeno naglašava da će to biti samo određeni i jako kratak period.

U suprotnom, trupci bukve koji su jeftiniji i koji bi trebalo da idu u dalju preradu, vrlo lako bi mogli završiti u ogrevu, što je nezabilježeno.

Trenutno kubik ogrevnog drveta prve klase u JP Šume “Republike Srpske” košta 90 KM, a kubik trupaca bukve treće klase je 85 KM po kubnom metru, s tim da se na trupcu odbijaju po dva centimetra kore sa prečnika, a na ogrevu ne, tako da je razlika u cijeni još veća.

Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da je katastrofa ako je ogrev skuplji od treće klase trupaca bukve, ali istovremeno naglašava da se to može desiti samo u nekom prelaznom periodu.

“Prošla godina je bila dinamična i nekima se isplatilo da uzimaju trupce, ali to je raskorak jer se priprema korekcija cijena šumskih sortimenata. Međutim, sada imamo drugi problem, a to je da je smanjena potražnja. Tačno je da mi imamo količine koje su nedovoljne za naše kapacitete, ali ako tržište EU, prije svih Njemačka i Italija, smanji svoju potrošnju, i mi ćemo imati manjak”, rekao je Šinik.

I mnogi drugi drvoprerađivači s kojima smo razgovarali kažu da je teško očekivati da ove godine potražnja za sirovinom bude na nivou iz prethodnih godina, te da JP “Šume Republike Srpske” povećanjem cijena žele da nadomjeste eventualne nedostatke koje će imati.

On ističe da je Srbija još ranije korigovala cijene, te da se oni kao asocijacija bore protiv povećanja cijena, ali da insistiraju na pravilu da cijene šumskih sortimenata budu u rangu sa cijenama Srbije, Hrvatske i Federacije BiH, te da je to parametar koji treba pratiti.

Inače, u avgustu prošle godine javno preduzeće “Srbijašume” promijenilo je cjenovnik koji je donesen 2018. godine i za oko 15 odsto podiglo cijene šumskih drvnih sortimenata.

Prema važećem cjenovniku, trupac bukve treće klase u Srbiji je oko 100 KM, a u Republici Srpskoj, zavisno od debljine samog trupca, oko 85 KM.

Cijene naviše korigovala je i Federacija BiH, i trenuto su trupci u JP “Šume Republike Srpske” među jeftinijim u regionu.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This