Rudnici u BiH ostaju bez jeftinog goriva

Rudnici u BiH ostaju bez jeftinog goriva

– Preduzeća u rudarstvu koje je Bosna i Hercegovina oslobodila plaćanja putarine za gorivo koje koriste njihove mašine ostaće bez ove povlastice, jer je Savjet za državnu pomoć utvrdio da je ta pomoć nezakonita. Od brojnih koji su je dobijali, među kojima je 21 rudnik i termoelektrana, zadržaće je samo „Željeznice Republike Srpske“ i „Željeznice Federacije BiH“, saznaje portal CAPITAL. 

BiH je svake godine donosila posebnu odluku prema kojoj je gorivo koje se sipa u mašine i mehanizaciju, a koje se koristi uglavnom u rudnicima, oslobođeno putarine od 0,40 KM jer ne izlaze i ne koriste javne puteve.

Riječ je o značajnoj finansijskoj podršci. Ove godine je planirano da se odobri 86 miliona litara goriva koje nije opterećeno putarinom, čime se BiH odriče 34,5 miliona maraka iz budžeta.

Ovo će biti veliki finansijski udarac za one koji su do sada koristili ove benefite.

Primjera radi „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ (RiTE) prošle godine je dobila 12,6 miliona litara goriva, gdje im je po osnovu neplaćene putarine u kasi ostalo preko pet miliona maraka.

Nemamo takvu informaciju, ali vam možemo potvrditi da nam nikakve količine nisu odobrene“, kazao je kratko za portal CAPITAL direktor preduzeća Diko Cvjetinović.

Ovo je jako loša vijest za RiTE Ugljevik s obzirom da su nedavno izgubili spor od 131 milion maraka te da taj novac moraju da isplate „Elektrogospodarstvu Slovenije“.

Inače, postupak je pokrenuo Upravni odbor Uprave za indirektno (UIO) BiH oporezivanje tražeći dozvolu da i ove godine odobri nove količine goriva, ali su dobili negativno mišljenje.

Osnov je bio Zakon o akcizama BiH kojim je ovo definisano, ali koji, kako navode u Savjeta nije usklađen sa propisima Evropske unije i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. To je bila obaveza za koju je postojao rok od četiri godine i koji je istekao.

Takođe, kako navode u svom nalazu, utvrđeno je da je pomoć bila selektivna, da su njeni korisnici stekli ekonomsku prednost koju ne bi imali u normalnim tržišnim uslovima zbog čega su došli u povoljniji položaj u odnosu na ostale učesnike na tržištu.

Savjet je utvrdio da se predmetnom poreskom olakšicom, odnosno oslobađanjem od plaćanja putarine stavljaju u povoljniji položaj, odnosno favorizuju samo privredni subjekti iz sektora energetike, rudnici i termoelektrane i dva javna preduzeća iz sektora željezničkog saobraćaja“, navodi se u rješenju.

Dodaju da je utvrđeno da postoji opasnost od narušavanja konkurencije i uticaja na trgovinu jer se oslobađanjem plaćanja putarine rudnici i termoelektrane stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na konkurente u sektoru energetike.

Rudnici i termoelektrane se stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na druge privredne subjekte u sektoru energetike, posebno one iz sektora obnovljivih izvora energije kao što su bio-goriva i bio-tečnosti na koje se, takođe, plaća putarina ali i druge izvore poput vjetra, solarne i geotermalne energije“, stoji u rješenju Savjeta.

Zaključuju da je zakonom propisana zabrana dodjele državne pomoći koja narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju, što je ovde slučaj.

Na drugoj strani, mnogo bolje su prošla entitetska željeznička preduzeća.  Naime, oni su jedini željeznički operateri na tržištu pa kod njih ne postoji opasnost od narušavanja konkurencije.

Na rješenje Savjeta za državnu pomoć nije dozvoljena žalba, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom BiH u roku od 30 dana od prijema rješenja.

Gavran: Putarinu treba da plaćaju samo oni koji koriste puteve

Ekonomista Igor Gavran u razgovoru za CAPITAL ocjenjuje da su objašnjenja o narušavanju konkurencije potpuno nebulozna.

On pita, kako su preduzeća koja proizvode solarnu ili vjetro energiju diskriminisana, kada nemaju iste uslove rada niti koriste vozila koja ne izlaze na javne puteve.

Mislim da kriterij prije svega treba biti način korištenja vozila odnosno goriva a ne vrsta poslovanja. To bi moglo najbolje demantovati i sve optužbe za diskriminaciju. Pa ako recimo neko napravi vjetropark i koristi gorivo za kretanje samo unutar toga parka bez javnih puteva neka ni on ne plaća putarinu“, smatra Gavran.

On smatra da ni jedno vozilo koje se ne koristi na javnim putevima ne treba plaćati putarine.

Isto bi trebalo važiti i za poljoprivrednu mehanizaciju koja ne koristi javne puteve ili bi se moglo srazmjerno odobravati umanjenje u omjeru u kojem se koristi izvan puteva. Jednostavno je neprihvatljivo da bilo ko plaća nešto što ne koristi. Ako je putarina naknada za korištenje javnih puteva, a vi te puteve ne koristite onda je ne trebate ni plaćati. Na vlastima je da pronađu model kako da se to reguliše – zakonski ili na drugi način, ali mislim da bi bilo iracionalno ovakvu neopravdanu naplatu sada ponovno aktivirati“, zaključuje Gavran.

CAPITAL: Dejan Tovilović

CATEGORIES
Share This