Republika Srpska naplatila dug sama od sebe i opet će

Republika Srpska naplatila dug sama od sebe i opet će

Srpska prinudnim putem pokušava da naplati 30 miliona KM

Sud BiH sedam puta obustavljao prinudno izvršenje

Banke u Srpskoj sljedećeg mjeseca ponovo će početi sa prinudnom naplatom 30 miliona maraka duga koje Republika na osnovu presude Suda BiH potražuje od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, jer nije dogovoren način isplate, niti pronađen izvor tih sredstava.

Dug, nastao iz nepravovremenog poravnanja, a čije su kamate dostigle glavnicu, djelimično je ranije naplaćen i to u visini od oko 4,6 miliona maraka. Ta sredstva su povučena sa zajedničkog računa javnih prihoda i depozita građana, čime je, vjerovali ili ne, Republika Srpska povukla i dio vlastitog novca, odnosno naplatila dug sama od sebe.

Kako su za portal CAPITAL potvrdili u UIO BiH, 11. juna ističe rok od godinu dana kojim je obustavljeno prinudno izvršenje presude Suda BiH od 7. maja 2015. godine, kojom je UIO dužna da Republici Srpskoj isplati naknadu štete i to zbog “nepravovremenog poravnanja u raspodjeli prihoda 2009. i 2010. godine”.

Sud BiH od 2016. godine do danas sedam puta donosio rješenja kojima je obustavljao prinudno izvršenje ove sudske presude zbog brojih problema koji su nastali u UIO, ostavljajući mogućnost da nadležni donesu odluku na koji način će se ova sudska odluka sprovesti.

Za novu odluku ima samo dvadesetak dana

Do nove odluke ostalo je jedva dvadesetak dana, ali još uvijek nije zatraženo novo, osmo, prolongiranje roka, jer je se članovi Upravnog odbora UIO nisu mogli dogovoriti ni po jednoj tački ovog pitanja.

“Raspodjelu prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa UIO BiH vrši isključivo Uprava, te ne postoji mogućnost da bilo koji korisnik (država, antiteti i Brčko distrikt), sam povlači sredstva sa ovog računa. UIO raspodjelu prihoda vrši u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i sa odlukama o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima koje donosi Upravni odbor UIO. Posljednje rješenje Suda BiH kojim je obustavljeno prinudno izvršenje pomenute sudske presude, obuhvatalo je period jun 2021 – jun 2022. godine, ali nažalost, ni u tom periodu nije bilo dogovora”, potvdili su nam u UIO.

Problem je nastao zbog Upravnog odbora koji ranije nije redovno donosio odluke o poravnanjima, pa je onda Republika Srpska tužila UIO zbog neizvršenog privremenog poravnanja za 2009. i 2010. godinu. Odluke su u međuvremenu usvojene, zbog čega je onda Srpska tužbenim zahtjevom obuhvatila samo kamate.

Sud BiH je donio presudu 2015. godine kojom je UIO obavezana na isplatu naknade štete u iznosu od 15 miliona maraka sa zakonskom zateznom kamatom od 18. juna 2013. godine pa do konačne isplate, tako da je ukupan dug sa kamatama iznosio malo više od 30 miliona maraka.

Ovo je otvorilo put daljim problemima jer se postavilo pitanje naplate, odnosno odakle će se sredstva povući. Kako u budžetu UIO nema sredstava za takve namjene, Pravobranilaštvo RS je pokrenulo postupak prinudnog izvršenja, a Sud BiH je donio rješenje kojim se ono odobrava.

Nakon toga je Pravobranilaštvo RS putem Agencije za bankarstvo RS naredilo bankama sa sjedištem u Srpskoj da pokrenu postupak prinudnog izvršenja ove sudske presude pljenidbom sa uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza. Novac je skidan sa uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza, gdje je i novac Republike Srpske, te sa depozitnih računa gdje se nalazio novac fizičkih i pravnih lica iz BiH.

Nakon toga, Sud BiH je po zahtjevu UIO donio rješenje o odgodi sprovođenja izvršenja, nakon čega se to dogodilo ukupno sedam puta, ali rješenje do sada nije pronađeno.

Čeka se izjašnjenje Savjeta ministara BiH

Upravni odbor UIO BiH u više navrata je razmatrao mogućnosti postupanja po presudi Suda BiH koja se odnosi na naplatu duga Federacije BiH prema Republici Srpskoj na osnovu poravnanja iz prethodnih godina.

Predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH Vjekoslav Bevanda nije želio da komentariše ovu situaciju. Iz njegovog kabineta nam je rečeno da je informacija poslata Savjetu ministara na odlučivanje.

“Kako nije bilo saglasnosti među entitetskim ministrima finansija u vezi sa rješavanjem ovog problema i ponuđenim modelima naplate duga, UO UIO dostavio je Informaciju u vezi s ovim problemom Savjetu ministara BiH na izjašnjenje. Prema posljednjim informacijama, Savjet ministara BiH još nije razmatrao ovo pitanje na svojim sjednicama”, rekli su nam u kabinetu Vjekoslava Bevande.

Komentar o ovoj situaciji smo pokušali dobiti i od člana Upravnog odbora, eksperta iz Republike Srpske  Dalibora Tomaša, ali on se dva dana nije javljao na telefon, niti je odgovorio na poruku koju smo mu poslali.

CAPITA

CATEGORIES
Share This