Rastuća inflacija predstavlja veliki problem za građane

Rastuća inflacija predstavlja veliki problem za građane

Dok se država bogati, građani siromaše. Zbog rasta cijena, stotine miliona maraka prikupljene su na osnovu akciza i indirektnih poreza u toku ove godine. Od tog novca, građani imaju malo ili nimalo koristi.

Rastuća inflacija predstavlja sve veći problem za građane koji su suočeni sa svakodnevnim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica. Nizak životni standard time postaje još niži, a kupovna moć drastično opada.

Od mjera koje je Vlada preduzela, najvidljivije je povećanja plata u javnom sektoru, ali prema izjavama sindikalaca, ona nisu dovoljna i služe za pokrivanje gubitka vrijednosti novca uslijed inflacije. Umjesto ukidanja PDV-a na osnovne životne namirnice i akciza na gorivo, što je vlast odbila učiniti, građanima se servira 100 KM jednokratne pomoći.

„Inflacija ovako kako je krenula je neverovatno veliko opterećenje za svako domaćinstvo. Sad je situacija da političke stranke na nivou BiH ne žele da smanje PDV na osnovne životne namirnice. Sa druge strane, ne žele da zaustave naplatu akciza na gorivo, što je opterećenje od 0.45 – 0.50 KM po litri, jer na taj način se sve više novca prikuplja za javne potrebe. Njima to odgovara, političarima koji su na vlasti to odgovara“, smatra ekonomista Zoran Pavlović.

Inflacija predstavlja veliko opterećenje i za privredu, koja je suočena sa rastom cijena svih ulaznih parametara, pa su privrednici posljedično prisiljeni povećavati cijene svojih roba i usluga, ali ne uvijek i plata radnika.

„Ono što je veliki problem i pravi izazov sa kojim se privrednici suočavaju jeste konstantan rast cijena, u suštini svega. Od rasta cijena hrane, pripreme hrane i toplog obroka i svih troškova po tom osnovu, s druge strane imamo konstantan rast cijene energenata, rast cijena nafte i naftnih derivata, što direktno poskupljuje i transport i prevoz radnika itd.

Ako pričamo o izvozno orjentisanim privrednim društvima, onda imamo i povećanje troškova plasmana roba na strano tržište. Konstantan pritisak na rast plata u privredi. Vrlo teško za pojedine grane je moguće u toku jedne godine, kada su već ranije potpisani ugovori po određenim cijenama, da se ti ugovori mijenjanju, odnosno da cijene naših proizvoda na stranom tržištu, ukoliko ne postoji značajno veća tražnja za tim proizvodima, u međuvremenu i povećaju“, kaže Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske.

Blagojević dodaje da inflacija direktno utiče na smanjenje kupovne moći građana i da se to, prema dostupnim podacima, već odražava na pad potražnje u maloprodaji.

(BN Foto: Agencija)

CATEGORIES
Share This