Lizing sektor u FBiH ostvario dobit od 8,9 miliona KM

Lizing sektor u FBiH ostvario dobit od 8,9 miliona KM

Iskazana ukupna neto dobit tri lizing društva lani iznosila je 9,3 miliona KM, dok je jedno lizing društvo iskazalo gubitak od 461.000 KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni prošle godine iznosili su 46,1 milion KM i veći su za 9,1 milion KM ili 24,7 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznosili su 16,1 milion KM, te čine 34,9 odsto ukupnih prihoda lizing sektora i veći su za 2,2 miliona KM ili 16 odsto u odnosu na 2021.

Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata po finansijskom lizingu u ukupnom iznosu od 13,6 miliona KM i veći su za 1,9 miliona KM ili 15,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Operativni prihodi iznosili su 29,6 miliona KM sa učešćem od 64,3 odsto u ukupnim prihodima lizing sektora, i u poređenju sa istim periodom prethodne godine povećani su za 6,6 miliona KM ili 28,4 odsto.

Ukupni rashodi prošle godine iznosili su 37,2 miliona KM i veći su za 5,1 milion KM ili 15,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi od kamata i slični rashodi u lizing sektoru iznosili su lani 6,5 miliona KM, sa učešćem od 17,4 odsto u ukupnim rashodima, te su veći u odnosu na 2021. godinu za 2,1 milion KM ili 49,1 odsto.

Kamatni rashodi na uzete kredite, kao dominantna stavka rashoda od kamata, zabilježili su rast za 2,1 milion KM ili 49,2 odsto.

U posmatranom periodu ukupni operativni rashodi lizing sektora iznosili su 30 miliona KM sa učešćem od 80,7 odsto u ukupnim rashodima lizing sektora i veći su za 4,3 miliona KM ili 16,7 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Srna

CATEGORIES
Share This