Evropska komisija: U BiH nema napretka

Evropska komisija: U BiH nema napretka

BiH u posljednjih godinu dana nije ostvarila napredak u poljoprivredi i ruralnom razvoju, bezbjednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i ribarstvu, navodi se u izvještaju Evropske komisije koji je objavio portal Food Safety News.

 

U izvještaju se navodi da su pripreme za razvoj u pomenutim poljima uglavnom u ranoj fazi.

Komisija je naglasila da BiH mora da ubrza planove za “nacionalne referentne laboratorije”, obezbijedi ažurirani “Nacionalni plan kontrole salmonele” i održava vakcinaciju protiv bruceloze.

Pored toga, BiH treba da ispuni kriterijume za izvoz konzumnih jaja u EU i da osigura da je program za salmonelu ažuriran, ujednačen sa Unijom i u potpunosti sproveden, navodi se u izvještaju.

U izvještaju je naglašena potreba da se unaprijedi akreditacija laboratorijskih metoda koje se koriste u higijenskim, veterinarskim i fitosanitarnim kontrolama, kao i u sistemu za kontrolu hrane za ljude i stočne hrane.

Prema tekstu izvještaja, zvanični sistem kontrole hrane u BiH tek treba da bude u potpunosti usaglašen sa onim u EU, potrebno je ojačati administrativne kapacitete na svim nivoima vlasti, što uključuje inspekciju usluga i laboratorija, za koje je potrebno uvesti međulaboratorijske komparativne testove.

Osim BiH, izvještaj pokriva stanje i u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Turskoj i na Kosovu i Metohiji.

U izvještaju je istaknut napredak Srbije, Sjeverne Makedonije i Turske kada se radi o sigurnosti hrane, dok je Crna Gora, kako se navodi, ostvarila napredak u poljoprivredi, hrani i ribarstvu, te sada treba da se usredsredi na unapređivanje sistema za kontrolu hrane.

Srpskakafe

CATEGORIES
Share This