Depoziti u BiH u decembru bili veći za gotovo pola milijarde KM

Depoziti u BiH u decembru bili veći za gotovo pola milijarde KM

Ukupni depoziti domaćih sektora u BiH na kraju decembra prošle godine iznosili su 29,23 milijarde KM i veći su za 496,3 miliona KM ili 1,7 odsto nego u novembru, objavila je Centralna banka BiH.

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 296,6 miliona KM ili 2,1 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 41,5 miliona KM ili 2,1 odsto, privatnih preduzeća za 127,2 miliona KM ili 2,1 odsto, te kod vladinih institucija za 121,6 miliona KM ili 2,7 odsto.

Smanjenje depozita u decembru prošle godine u odnosu na novembar zabilježeno je kod ostalih domaćih sektora za 90,6 miliona KM ili 4,6 odsto.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u decembru iznosila je pet odsto, u apsolutnom iznosu 1,4 milijarde KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod vladinih institucija za 589,8 miliona KM ili 14,7 odsto, privatnih preduzeća za 609,5 miliona KM ili 11 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 209,9 miliona KM ili 11,6 odsto, te kod ostalih domaćih sektora za 107,6 miliona KM ili 6,1 odsto.

Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 0,8 odsto, odnosno 120,6 miliona KM.

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This