Bh. paradoksi: Dok politika ne radi, ekonomija napreduje

Bh. paradoksi: Dok politika ne radi, ekonomija napreduje

BiH jeste po svemu zemlja paradoksa. Tako u vrijeme političke blokade koja traje, ekonomija pokazuje nikada bolje rezultate. Procjena ekonomskih kretanja je napravljena na temelju dostupnih službenih podataka za prvih devet mjeseci kada je bruto domaći proizvod (BDP) porastao za rekordnih 8,1%.

Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić izjavio je prije nekoliko dana da će izvoz BiH u 2021. godini biti rekordan, te da će iznositi oko 14 milijardi KM.

On je naveo da je rast izvoza BiH u 11 mjeseci veći za 29 posto u odnosu na isti period prošle godine, te naglasio da je veći čak i od rekordne 2019., te da taj rast iznosi 3,3 milijarde KM, što je zaista značajno.

Istovremeno, entitetske agencije za statistiku javljaju da je broj zaposenih u BiH premašio rekordan iznos iz 2019. godine. Tako je 20. decembar 2021. godine broj zaposlenih u Federaciji BiH premašio 534 hiljade, čime je prvi put u skoro dvije godine premašen broj zaposlenih koji smo imali pred sami početak pandemije.

Ovi neočekivano dobri pokazatelji, primorali su Centralnu banku BiH da korigira projekcije ključnih makroekonomskih varijabli za 2021. i 2022. godinu.

Procjenjuje da će ekonomski rast u tekućoj i 2022. godini biti snažniji u odnosu na projekcije iz maja 2021. godine, koje su rađene na osnovi tada dostupnih tromjesečnih podataka s kraja 2020. godine i raspoloživih informacija do kraja aprila.

Prema aktualnoj projekciji, u 2021. godini se očekuje rast ekonomske aktivnosti od 5,8%, što je za čak 2,4 postotna boda više od projekcije prije šest mjeseci.

Projekcija ekonomskog rasta za 2022. godinu je revidirana naviše za 50 baznih bodova, u odnosu na prvi krug projekcija iz 2021. godine, do razine od 3,9%.

Centralna banka BiH procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u trećem tromjesečju 2021. godine na 8,7%.

Procjena je napravljena na temelju dostupnih službenih podataka za prvih devet mjeseci, objavljenih do početka decembra, a slijedom toga, uz pretpostavku nepromijenjenog obima ekonomske aktivnosti za drugo tromjesečje u odnosu na onaj koji je objavila Agencija za statistiku početkom oktobra, procijenjuju godišnji rast realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvih devet mjeseci od 8,1%.

ISTOK/agencije

CATEGORIES
Share This