Zbog čega su nezadovoljni radnici kompanije „Sector Security“ u Trebinju?

Zbog čega su nezadovoljni radnici kompanije „Sector Security“ u Trebinju?

Radnici kompanije Sector security poslovne jedinice u Trebinju tvrde da nisu adekvatno plaćeni za posao koji obavljaju, te od uprave ove firme traže povećanje plata. U suprotnom će, kako navode za naš portal „biti prinuđeni da stupe u štrajk“. Istovremeno iz uprave kompanije „Sector Security“ tvrde da iza ovog postupka „stoji nekolicina radnika, koji žele da nanesu štetu poslodavcu“.

Radnici: Radimo rizičan posao, tražimo veću platu

Radnici ove kompanije u poslovnoj jedinici u Trebinju, kažu da plate koje dobijaju nisu u skladu sa visinom rizika koji nosi posao kojim se bave. Zbog poskupljenja i svakodnevnog rasta troškova života povećanje plata im je, poručuju, prijeko potrebno.

-Obratili smo se upravi kompanije sa zahtjevom za povećanje plate, međutim, do sada je svaki odgovor bio negativan. Mi smo slali dopis upravi, gdje se 35 ljudi potpisalo da traže veću platu. Tražimo više novca i bolje međuljudske odnose. Mi ćemo pokušati da se organizujemo, da na neki način negodujemo i da pokažemo poslodavcu da su ljudi nezadovoljni i da na kraju idemo u štrajk, ako se svi ljudi slože – rekao je jedan od radnika čije je ime poznato redakciji.

Radnici poručuju da traže reakciju uprave, da se sastanu sa njima radi dogovora, jer je kako tvrde “situacija alarmantna”. Objašnjavaju da se njihova plata kreće oko 800 KM, te tvrde da oni koji zarade više imaju veliki broj prekovremenih sati.

-Radnik koji je zaradio taj mjesec 1.000 KM, budite sigurni da je radio od 280 do 350 radnih sati. Za neki normalni fond sati plata izađe oko 750 KM – objašnjava jedan od radnika.

Oni tvrde da “zbog nedostatka ljudi često ne mogu da iskoriste godišnje odmore, jer ako neko ode na godišnji odmor dešava se da kolega koji ga mijenja mora da radi dežurstva po 24 sata”.

– Radnicima ove firme, od kojih većina ljudi radi i od osnivanja same poslovnice, nikada do sada nije plaćen ni sat noćnog rada, praznika, kao ni toplog obroka, s tim da je firma ogradila sebe na način da prekovremene sate ljudima uplaćuju kao prevoz i s tim prekovremenim satima „plaćaju“ noćni rad – tvrde radnici, koji su se obratili našoj redakciji.

Poručuju da su zbog krize i inflacije nezadovoljni radnici sa mnogo većim primanjima u Srpskoj.

-Svjedoci smo da Vlada RS pokušava kroz razne programe i povećanje plata da ublaži posljedice krize i inflacije, ali te odredbe se ne odnose i na našu firmu. Pitamo se kada štrajkuju ljudi koji imaju mnogo veća primanja od nas i mnogo bolje uslove, čemu da se nadamo mi sa 800 KM mjesečno – poručuju oni.

Radnici kažu da nisu zadovoljni ni toplim obrokom koji od 1. januara naredne godine treba da im se dostavlja u vidu keteringa, a kako tvrde “u vrijednosti od 2,5 KM”.

Sector Security: “Nekolicina radnika pokušava da nanese štetu poslodavcu”

U upravi kompanije “Sector Security” negiraju istinitost tvrdnji radnika koji su se obratili našem portalu. Oni u pismenom odgovoru tvrde da je riječ o “stavovima jednog ili dvojice radnika, koji su nezadovoljni svojim statusom, te na ovaj način pokušavaju da nanesu štetu poslodavcu, a u tu svoju namjeru pokušavaju uvući jedan broj radnika iz PJ Trebinje“. Oni navode da su svi radnici u ovoj PJ, kao i u cijeloj kompaniji plaćeni u skladu sa važećim zakonskim aktima.

– Odgovorno tvrdimo da se obaveze iz Ugovora o radu u cjelosti poštuju. Radnicima se na vrijeme vrši obračun plate, dostavljaju platne liste i plata isplaćuje u zakonom predviđemo roku, bez i jednog dana kašnjenja u posljednjih 20 godina. Legitimno je da radnici traže izmjenu Ugovora o radu u dijelu koji se odnosi na platu, ali dozvolićete da je i legitimno pravo poslodavca da se složi sa ovim zahtjevom ili ne. Nakon toga svaka od strana, ako nije zadovoljna, ima pravo da otkaže Ugovor o radu – poručuju iz kompanije „Sector Security“ dodajući da za vrijeme krize izazvane pandemijom nije bilo otpuštanja, niti smanjenja plata radnicima.

Iz kompanije su nam potvrdili da su im se radnici pismeno obratili sa zahtjevom za povećanje plata, na šta su im, kažu, blagovremeno odgovorili.

– Nije tačna tvrdnja da je odgovor na zahtjev za povećanje plata negativan, mada nije nam jasno zašto bi bio problem i da je isti negativan ako poslodavac nema uslova da podigne platu radnicima. Odgovorili smo na zahtjev radnika i iste upoznali o aktivnostima koje preduzimamo kako bismo stvorili uslove da se u prvom kvartalu naredne godine uveća plata svim radnicima u kompaniji, a ne samo onima koji smatraju da nisu „adekvatno“ plaćeni. Naša kompanija će svakako učiniti iskorak i povećati platu radnicima u prvom kvartalu naredne godine, kao što smo to radili i u prethodnom periodu, ne čekajući zahtjeve bilo kog radnika, nego procjenjujući situaciju i cijeneći radnika kao najznačajniji resurs – poručuju iz uprave ove kompanije.

Oni su demantovali i tvrdnje radnika o broju radnih sati.

-Apsolutno nije tačna tvrdnja da radnik radi 250 ili 300 sati mjesečno. Isti slučaj je i sa noćnim radom i radom u dane praznika. S obzirom na to da je privatna bezbjednost takva djelatnost da zahtjeva neprekidan rad, logično je da pojedini radnici na pojedinim radnim mjestima rade noću, ali su za ovaj rad dodatno plaćeni, a sve u skladu sa tačkom II Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku – poručuju iz kompanije „Sector Security“.

Oni tvrde da se radnicima na mjesečnom nivou isplaćuje prevoz, te kažu da im je i topli obrok obezbijeđen, i to u vidu keteringa – jedan obrok na dnevnom nivou za vrijeme jednog radnog dana.

Kada je riječ o godišnjem odmoru kažu da je svim radnicima u kompaniji obezbjeđeno pravo na korištenje godišnjeg odmora u zakonom predviđenom obimu.

-Zamjene koje se angažuju prilikom korištenja godišnjeg odmora, ako je to potrebno, dodatno se plaćaju u vrijednosti dnevnice radnika koji je otišao na godišnji odmor, a sve uz saglasnost radnika. Takođe, postoje radnici koji nikada nisu iskazali želju da rade prekovremeno, a što mi poštujemo – navode u upravi kompanije.

Kada je riječ o najavljenoj mogućnosti štrajka, u kompaniji „Sector Security“ kažu da su „sigurni da je ovo samo pokušaj nekolicine radnika da nanesu štetu poslodavcu iz ličnih i subjektivnih interesa.“

-Nemamo ništa protiv da radnici koriste svoja zakonska prava pa i pravo na štrajk, ali samo u zakonskim okvirima. Ovaj poslodavac u svom sastavu nema samo poslovnu jedinicu Trebinje, nego i ostalih 1150 radnika. Uslovi za štrajk su propisani Zakonom o štrajku i očekujemo da će se oni koji se odluče na ovu aktivnost pridržavati zakona. Inače, sve ostalo bi bilo teža povreda radne dužnosti ili nepoštivanje radne discipline – poručuju iz uprave.

Kako saznajemo jedan od problema i izvor nezadovoljstva u PJ Trebinje jesu i narušeni međuljudski odnosi na relaciji radnici – uprava poslovnice.

Jadran Trebinje

CATEGORIES
Share This