Vrhovni sud RS potvrdio – Agencija za bankarstvo RS nezakonito krije podatke o poslovanju Banke Srpske

Vrhovni sud RS potvrdio – Agencija za bankarstvo RS nezakonito krije podatke o poslovanju Banke Srpske

Sud navodi da je blagovremeno objavljivanje podataka možda moglo podstaći Agenciju da na vrijeme otkrije nezakonitosti u poslovanju banaka i time spriječi njihovo propadanje, kako u slučaju Banke Srpske, tako i u slučajevima Bobar Banke i Balkan investment banke.

Banja Luka, 5. juli 2019. – Da nisu skrivani podaci o poslovanju Banke Srpske možda bi se na vrijeme otkrili propusti u radu Agencije za bankarstvo RS i spriječio bankrot, stoji u presudi Vrhovnog suda Republike Srpske. Regulator nije imao pravo skrivati ove informacije od javnosti pozivajući se na poslovnu tajnu bez ikakvih argumenata, zaključuje Vrhovni sud, koji je naložio Agenciji da na zahtjev Transparency International u BiH (TI BiH) odmah dostavi podatke javnosti.

Sud navodi da je blagovremeno objavljivanje podataka možda moglo podstaći Agenciju da na vrijeme otkrije nezakonitosti u poslovanju banaka i time spriječi njihovo propadanje, kako u slučaju Banke Srpske, tako i u slučajevima Bobar Banke i Balkan investment banke.

TI BiH je još 2015. godine tražio od Agencije dostavljanje nezavisnih revizorskih izvještaja Banke Srpske za 2013. i 2014. godinu, kao i podatke o mjerama koje je Agencija preduzela da otkloni nepravilnosti u njihovom radu. Iz tih podataka bilo bi vidljivo da li je blagovremeno i u skladu sa zakonom vršena kontrola, da li su uslovi za uvođenje privremene uprave bili ispunjeni ranije, i da li se time mogla spriječiti veća šteta.

Sud zaključuje da Agencija nije sprovela test javnog interesa kada je odlučila ove podatke sakriti od javnosti. Podaci do danas nisu objavljeni, a Banka Srpske je još 2016. otišla u likvidaciju. Zanimljivo je da je na isti način Agencija postupala i u slučaju Bobar Banke skrivajući izvještaje i informacije o radu privremene uprave, iako je TI BiH do danas dobio više sudskih presuda u kojima je potvrđeno da se ove informacije nezakonito drže u tajnosti.

TI BiH je od početka insistirao na odgovornosti Agencije za bankarstvo RS kao regulatornog tijela koje ima široka ovlašćenja, a Vrhovni sud RS sada je i potvrdio da je pravovremena podjela informacija možda mogla pomoći da se preventivno djeluje. Zbog propasti banaka u Republici Srpskoj izgubljene su stotine miliona maraka, prije svega poreskih obveznika i javnih preduzeća, a zbog sumnje na nepravilnosti u radu Agencije podignuta je optužnica protiv bivše direktorice Slavice Injac.

(ti-bih.org)

CATEGORIES
Share This