Vidović: Prema stanovništvu usmjereno 220 miliona KM

Vidović: Prema stanovništvu usmjereno 220 miliona KM

Vidovićeva je pojasnila da su za 40 miliona KM povećane subvencije privredi, a dodatnih 90 miliona KM ove godine je usmjereno za investicije, uz postojećih 150 miliona KM iz budžeta.

Ona je rekla i da Vlada traga za formulom izračunavanja najniže plate u Srpskoj koja trenutno iznosi 650 KM.

“Dobili smo zadatak da napravimo određene analize u narednih 15 do 20 dana i realno vidimo koliki minimalac treba biti. U ovom momentu je naša najniža plata, izuzev Hrvatske i Crne Gore, mnogo viša nego u zemljama okruženja. Mi to moramo svesti na zarađenu platu”, rekla je Vidovićeva za Radio Republike Srpske.

Ona je ponovila da su plate svih budžetskim korisnika znatno povećane od početka godine, uz dodatnih 100 KM od avgusta, a nastojaće da rade povećanja u skladu sa povećanjem prihoda.

“Procijenili smo da ćemo u septembru mladima moći isplatiti još po 100 KM, a vidjećemo da nešto slično uradimo i za borce i penzionere do kraja godine”, najavila je Vidovićeva i pozvala lokalne zajednice da povećaju aktivnosti na povećanju plate radnicima u skladu sa povećanjima njihovih budžeta.

Ona je istakla da se plata u privatnom sektoru mora zaraditi, kao i u javnom sektoru, iako je to problematično i teško izmjeriti, te najavila da će se raditi istraživanja i izaći s analizom.

“Da li će se sindikalci i poslodavci s tim složiti, vidjećemo. Poslodavci treba da budu svjesni da moraju povećavati plate radnika da ih zadrže, a mi ćemo im kao Vlada na tom planu uvijek dati doprinos”, rekla je Zora Vidović.

Ona je navela da će se zbog očekivanog rasta prihoda vjerovatno ići na još jedan rebalans budžeta krajem godine, ocijenivši da će uveliko ostvariti zacrtane ciljeve jer ohrabruje znatan rast proizvodnje, izvoza i plata u javnom i privatnom sektoru.

Najviše izvozimo struje i u oblasti drvne industrije

Vidovićeva je rekla da direktni porezi, koje naplaćuje Poreska uprava Srpske, rastu po stopi od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, te da su rekordni i indirektni porezi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

“Imamo jako dobar izvoz, što govori da je pokrivenost uvoza izvozom 80 odsto. Najveći izvoz imamo kada je riječ o električnoj energiji i drvopreradi”, rekla je Vidovićeva i dodala da resorno ministarstvo aktivno podržava izgradnju i rekonstrukciju obrazovnih i zdravstvenih objekata u Srpskoj.

Ona je rekla da je realni rast BDP-a Srpske u prva tri mjeseca 3,2 odsto, što smatra odličnim, ali je napomenula da su ove godine predvidjeli rast BDP-a od 3,5 odsto uz ocjenu da će to biti ostvareno.

Ona je rekla da su prema privredi usmjerena znatna sredstva, 15 miliona KM za subvencije nabavke nove opreme, te za povećanje plata u realnom sektoru.

“Svakom poslodavcu koji poveća platu svom radniku vraćamo poreze i doprinose. Plate se u tom smislu dosta dobro povećavaju. Ilustracije radi, za drugu polovinu 2021. godine mi smo isplatili 11,2 miliona KM povrata doprinosa”, rekla je Vidovićeva.

Ona je rekla da se iz sredstava Kompenzacionog fonda Srpske obezbjeđuju zalihe hrane, brašna i drugih prehrambenih proizvoda za najugroženije kategorije društva.

Za cijenu energenata je rekla da Srpska nije povećavala cijenu struje za stanovnike, ali da se na cijene nafte i derivata ne može uticati izuzev republičkih subvencija.

Vidovićeva je navela da će agrarni budžet za narednu godinu biti udvostručen, što je jako važno da bi se obezbijedilo dovoljno hrane, istakavši da ljudi ne treba da brinu zbog hrane jer će je biti dovoljno.

“Naši strateški resursi su energetika, proizvodnja hrane i drvoprerada. To moramo da nastavimo forsirati, kao i turizam”, rekla je Vidovićeva i dodala da će biti obezbijeđenmo dovoljno energenata i za rad termoelektrana u Srpskoj.

Kada je riječ o dugu privatne kompanije “Birač” prema Srpskoj, Vidovićeva je rekla da se radi o iznosu od oko 42 miliona KM, te da postoje ponude da se taj dug otkupi.

“Procijenili smo da je zainteresovanost na tom planu velika zbog čega smo produžili rok za eventualne prijave novih ponuda da bismo naša potraživanja u toj kompaniji što uspješnije prodali”, rekla je Vidovićeva, uz zaključak da je cilj cilj Vlade da na tom planu napravi uspješan posao.

Srna

CATEGORIES
Share This