Ukrajinski militanti ubili monaha Germana

Ukrajinski militanti ubili monaha Germana

Ukrajinski militatni su ubili monaha Germana – pčelara Nikolo-Vasiljevskog manastira Svetog Uspenja

Juče, 21. maja, od gelera artiljerijske granate poginuo je monah German, stanovnik Sveto-Uspenskog Nikolo-Vasiljevskog manastira.
Otac German je nosio poslušanje pčelara. Odlikovao se posebnom marljivošću, nikada nije bio besposlen. Sve vrijeme je posvetio hramskoj ili kelijskoj molitvi, bio je lakonski, stalno koncentrisan.
Svu snagu dao je poslušnosti na pčelinjaku.
22. maja, na dan Sv. Nikolaja, braća i sestre saborno su sahranili novopokojnog monaha Germana.
Vječna uspomena.
Ostali stanovnici i izbeglice su živi.

Telegram

CATEGORIES
Share This