“RiTE Ugljevik“: Uprava komunicira preko pisama

“RiTE Ugljevik“: Uprava komunicira preko pisama

– U Upravi „Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik“ vlada potpuni haos. Četvorica izvršnih direktora optužuju generalnog direktora Čedomira Stojanovića da ih sabotira, a preduzeće vodi u propast.

O nivou međuljudskih i profesionalnih odnosa u ovom preduzeću, kao i kvalitetu komunikacije, najbolje govori to što se izvršni direktori sa Stojanovićem dopisuju preko pisama, od kojih je jedno i u posjedu portala CAPITAL.

Potpisuju ga izvršni direktori za poslove proizvodnje Milutin Tasovac, za poslove proizvodnje uglja i razvoj rudnika Dragiša Vidaković, za organizacione i pravne poslove Slobodan Marković te izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Simo Stakić.

U pismu se navodi kako se preduzeće nalazi u dosta složenoj i teškoj situaciji sa neizmirenim obavezama koje su početkom novembra iznosile 51,7 miliona maraka i zbog čega se suočava sa brojnim tužbama, a koje dodatno usložnjavaju situaciju.

“Napominjemo da su u novembru 2018. godine, kada ste preuzeli funkciju, neizmirene dospjele obaveze iznosile 22 miliona maraka, a danas su drastrično veće, što ukazuje na loš finansijski trend poslovanja u vrijeme vašeg direktorovanja. Čini nam se da nemate nikakvu viziju i plan, ni kratkoročni ni dugoročni izlazak iz ove situacije. Što je još gore niste spremni da sa Upravom razgovarate o perspektivi preduzeća, razvojnim planovima, kao i rješavanju konkretnih pitanja i problema”, navodi se u pismu.

Izvršni dirketori krive Stojanovića da ne održava redovno sjednice Uprave na kojima bi se donosile bitne odluke o poslovanju i optužuju ga da samostalno upravlja preduzećem.

“Više puta smo od Vas usmeno tražili da se sjednice održavaju najmanje jednom sedmično, ali je to ostalo bez rezultata. Čak ste nam svojim odlukama uskratili pristup nekim dokumentima kao što je dnevni pregled likvidnosti preduzeća. To nije u redu, po zakonu svakako nije, nego je izraz vaše samovolje i zloupotrebe”, pišu ogorčeni direktori.

Ocjenjuju kako je Stojanović svojim ponašanjem ugrozio autoritet i institut direktora i Uprave u kolektivu.

“Ukazujemo na ozbiljan problem zbog vašeg lošeg rada pa i samovolje. Želimo da damo puni doprinos u radu preduzeća u skladu sa ovlašćenjima koja nam pripadaju i skupa obezbijedimo budućnost preduzeću”, zaključuje se u pismu.

Čedomir Stojanović se nije javljao na telefon kako bi odgovorio na ove optužbe.

Prije nekoliko dana, kada je preduzeće „RiTE Ugljevik“ obilježavalo slavu on je izjavio kako termoelektrana “ispunjava izuzetno optimistično postavljene planove, te da će do kraja godine proizvesti preko 1.600 gigavat-časova električne energije”.

“Zadržali smo primat u proizvodnji električne energije. Najveći smo u Republici Srpskoj i najviše proizvodimo“, pohvalio se tada Stojanović.

Međutim, ono što je tada propustio da kaže je da je preduzeće za tri kvartala ove godine napravilo poslovni gubitak od skoro 13 miliona maraka, te povećalo broj zaposlenih.

Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo, ali i uprava „Elektroprivrede“ već duže vrijeme najavljuju sistematsko rješavanje problema u zavisnim preduzećima.

U Zaključku iz septembra ove godine navode kako Uprave po zavisnim preduzećima moraju aktivno učestvovati u poboljšanju poslovanja kompletnog sistema ERS. Međutim, jasno je da iz Ugljevika ne dolaze rješenja, nego problemi.

Da podsjetimo, Stojanovićevim radom nisu zadovoljni ni predstavnici sindikata koji već duže vremena upozoravaju upravo na ono na šta ukazuju i izvršni direktori u pismu.

(Capital)

CATEGORIES
Share This