Preduzeća ERS imaju sve veće probleme s likvidnošću

Preduzeća ERS imaju sve veće probleme s likvidnošću

Preduzeća u sistemu „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS) muku muče s likvidnošću, a da bi održali poslovanje u „Elektro – Bijeljini“ već su posegnuli za milionskim kreditom.

„Elektro – Bijeljini“ je neophodno osam miliona maraka za tekuće poslovanje zbog čega traži od banaka okvirni revolving kredit na period od godinu dana.

Ovo preduzeće ERS planira da četiri miliona potroši za održavanje tekuće likvidnosti, a četiri za ostale namjene.

„Način povrata preuzetih sredstava će biti sukcesivan, prema mogućnostima Naručioca, prenosom sredstava na račun banke, a najkasnije na dan dospijeća kredita, bez naplate bilo kakvih troškova od strane Ponuđača. Kamata se obračunava konformnim metodom za obračunski period od jednog kalendarskog mjeseca, na iznos povučenih sredstava“, naveli su u „Elektro – Bijeljini“.

„Elektro – Bijeljina“ je za kredit od osam miliona spremna da plati troškove od 100.000 KM.

U ovom preduzeću su istakli da su im na kraju prošle godine kratkoročne obaveze za 7.066.388 KM bile veće od obrtne imovine.

„Obzirom da Društvo posluje u sistemu ERS, sposobrnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške Matičnog preduzeća. Uprava Društva smatra da će, uz pomoć Matičnog preduzeća, prevazići trenutne teškoće u poslovanju i nastaviti poslovati u skladu sa načelom stalnosti poslovanja u budućnosti“, naveli su u „Elektro – Bijeljini“ u napomenama uz finansijske izvještaje za 2018.

Neto dobit koju je ovo preduzeće imalo na kraju 2018. bila je svega 90.307 KM, dok su 2017. godinu završili sa 563.336 KM.

S likvidnošću ima problema i „Elektrokrajina“ koja je to priznala u napomenama uz finansijske izvještaje za 2018. godinu koje je objavila danas.

Na kraju 2018. godine, tekuće obaveze „Elektrokrajine“ prevazilazile su tekuća sredstva za iznos od 77.258.104 KM.

„Ovaj  indikator  ukazuje  na  postojanje  potencijalnih  problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima. Rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti, te da je Planom poslovanja 2018-2021. predviđeno značajnije povećanje prihoda i poboljšanje naplate dospjelih potraživanja što će povećati likvidnost Društva i njegovu sposobnost da na vrijeme izmiruje dospjele obaveze“, naveli su u „Elektrokrajini“.

„Elektrokrajina“ je 2018. godinu završila sa neto dobiti od 1,7 miliona KM, što je povećanje u odnosu na godinu ranije kada je imala dobit od 817.910 KM.

(CAPITAL)

CATEGORIES
Share This