Poslodavci mogu dati veću platu roditeljima, ali im to neće biti refundirano

Poslodavci mogu dati veću platu roditeljima, ali im to neće biti refundirano

Roditeljima koji rade na pola radnog vremena, radi pojačane njege o djetetu, može se isplatiti veći iznos naknade plate od onog propisanog zakonom, ali poslodavcu taj “višak” neće biti refundiran.

Ovaj zaključak može se izvući iz obavještenja Ministarstva rada RS, koje su izdali nakon žalbi roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

Naime, roditelji koji rade na pola radnog vremena primaju manju platu od kolega jer im nisu uračunata sva ona povećanja koja su bila u ovoj godini. Njima se obračunava prosjek 12 isplaćenih plata, prije podnošenja zahtjeva, a to rješenje važi godinu dana.

– Za vrijeme korišćenja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena radniku se može isplatiti veći iznos naknade plate od iznosa koji je propisan Zakonom o radu, a koji predstavlja prosječnu platu koju je radnik ostvario u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja prava, sa mogućnošću potraživanja refundacije naknade plate od JU Javnog fonda za dječiju zaštitu u zakonom utvrđenom iznosu – navode iz ministarstva rada RS.

Dodaju da poslodavac donosi rješenje o odobrenju rada sa jednom polovinom punog radnog vremena kojim, između ostalog, definiše visinu plate i naknadu plate za vrijeme korišćenja navedenog prava.

Inače, pravo na rad s polovinom vremena imaju roditelji djeteta do tri godine kojem je potrebna pojačna njega, te djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, koje nije smješteno u odgovarajuću zdravstvenu ili socijalnu ustanovu.

Platu za polovinu radnog vremena ovaj radnik ostvaruje na radu, a naknada plate za drugu polovinu koju ne radi, utvrđuje se u visini prosječne plate radnika u toku posljednjih 12 mjeseci prije otpočinjanja korišćenja ovog prava. U slučaju da radnik nije ostvario platu za svih 12 mjeseci, naknada plate iznosi u visini plate koju bi ostvario da je bio na radu.

Zakonom o dječjoj zaštiti propisano je da poslodavac vrši obračun i isplatu naknade plate licu, u trajanju propisanim zakonom kojim se uređuju radni odnosi. Istim zakonom regulisano je i pravo poslodavca na refundaciju naknade plate za polovinu radnog vremena radi njege djeteta. Naknadu plate roditelju obezbjeđuje Javni fond za dječiju zaštitu.

Polazeći od ovakvog načina utvrđivanja naknade plate za drugu polovinu punog radnog vremena, navode u ministarstvu, pojedini radnici platu i naknadu plate dobijaju u ukupnom iznosu koji je manji od iznosa plate utvrđene za njihovo radno mjesto u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Imajući u vidu princip povoljnosti u skladu sa odredbom člana 9. stav 1. Zakona o radu, poslodavac radniku koji radi polovinu vremena može utvrditi iznos plate i naknadu plate u ukupnom iznosu plate utvrđene za radno mjesto u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu.

– Navedena odredba ima za cilj da radnici koji koriste pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, u pravima i obavezama budu izjednačeni sa radnicima koji rade puno radno vrijeme – kažu iz ministarstva.

Iz Sindikata uprave RS poručili su ranije da radnici ne trebaju ispaštati za problem nastao na relaciji Fond dječije zaštite – poslodavac.

– Poslodavac je u obavezi da omogući radniku koji radi sa pola radnog vremena sva prava i obaveze kao da radi puno radno vrijeme. A što se tiče refundacija, radnika ne bi trebalo uopšte interesovati odnos između poslodavca i Fonda, to neka oni rješavaju svojim putem. Poslodavac treba isplatiti radniku punu platu, pa neka kasnije sa Fondom rješava da mu se novac refundira u punom iznosu. Neka poslodavci mijenjaju zakon, neka mijenjaju pravila. To je suština – rekao je sekretar Sindikata Milorad Mitrović za Srpskainfo.

OSTALO NERAZJAŠNJENO

Roditelji koji rade na pola vremena pričaju da im je ranije na rješenjima pisalo da se refundacija vrši na polovinu bruto isplaćene plate, međutim sada stoji da se računa prosjek 12 isplaćenih plata. Kako je došlo do ove promjene, nadležne institucije nisu pojašnjavale.

 

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This