Petar Drugi Karađorđević – posljednji jugoslovenski kralj

Petar Drugi Karađorđević – posljednji jugoslovenski kralj

Petar Drugi Karađorđević (1923-1970), treći i posljednji kralj Kraljevine Jugoslavije, preminuo je 3. novembra 1970. godine.

Bio je prvi sin kralja Aleksandra Prvog i kraljice Marije.

U vrijeme ubistva svog oca 1934. godine, Petar je bio maloljetan pa je kraljevska vlast prenijeta na Namjesništvo (koje je u testamentu odredio kralj Aleksandar Prvi) na čelu sa knezom namjesnikom knezom Pavlom Karađorđevićem, a članovi su bili još Ivo Perović i Radenko Stanković.

Poslije vojnog puča protiv kneza Pavla i vlade Cvetković – Maček, koji su donijeli odluku o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, Petar Drugi je proglašen punoljetnim.

U zemlji je vladao samo 19 dana, pošto je 14. aprila na prijedlog predsjednika vlade armijskog generala Dušana Simovića, odveden u izbjeglištvo nakon invazije sila Osovine.

Kralj Petar Drugi je podržavao četnike pukovnika (potonjeg armijskog generala) Dragoljuba Mihailovića, a kada su se saveznici preorijentisali na partizanski pokret predvođen komunistima, pod pritiskom Britanaca pozvao je svoje pristalice da stupe u partizane.

Prema sporazumu Šubašić – Tito sa kraja 1944. godine, kralj je marta 1945. prenio ovlaštenja na tročlano namjesništvo.

Kralj Petar Drugi je zbačen odlukom nove komunističke Ustavotvorne skupštine FNRJ od 29. novembra 1945. Poslije rata naselio se u SAD.

Preminuo je 3. novembra 1970. u Denveru od ciroze jetre. Bio je sahranjen u manastiru Svetog Save u Libertivilu, u saveznoj državi Ilinois, da bi 2013. njegovi posmrtni ostaci bili preneseni u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu.

Srpakakafe

CATEGORIES
Share This