Natalija Trivić: Nema testiranja učenika u Srpskoj

Natalija Trivić: Nema testiranja učenika u Srpskoj

Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić poručila je da je došlo do pogrešnog tumačenja Instrukcije za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom izvođenja nastave na daljinu, koja je juče objavljena na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda i da neće biti zvaničnih testova.

Pojasnila je da su tabele objavljene kako bi se učenici i nastavnici lakše organizovali u konačnoj provjeri znanja.- Nije riječ ni o kakvom testiranju, djeca neće polagati testove ili ići u školu. Dakle, neće biti organizovano testiranje na bilo koji način. To je, prema Instrukciji Republičkog pedagoškog zavoda, zapravo raspored kada se očekuje da bude sublimirani dječiji radovi ili da li će, u dogovoru sa učiteljicom, odnosno nastavnikom, slati svoje radove, prezentacije ili imati kviz pitanja – pojasnila je Trivićeva.

Ona je istakla da će učenici na kraju polugodišta biti ocijenjeni.

– Ono što je sigurno jeste da će biti jedna zaključna ocjena, koja će uključiti zbir sa polugodišta, ocjenu koja je već dobijena do proglašenja vanrednog stanja i ocjenu koja će biti vrednovana putem uputstva izvođenja nastave na daljinu – navela je Trivićeva.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske povodom pogrešnih tumačenja i nedoumica koje je izazvala Instrukcija Republičkog pedagoškog zavoda školama, saopštilo je da je način vrednovanja znanja učenika na kraju školske 2019/2020. godine definisan Uputstvom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika prilikom izvođenja nastave na daljinu.

Uputstvom je definisano da nastavnici aktivno prate rad učenika, podstiču njihovu aktivnost i saradnju, bilježe aktivnosti, osmišljavaju načine i zadatke koji najviše odgovaraju učenicima i zakonitostima predmeta koji predaju.

Uputstvom je propisano da se praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika može vršiti putem pisanih i usmenih provjera znanja, na način i u obimu u kojem je to moguće prilikom nastave na daljinu.

Propisano je i da pisana provjera znanja može biti putem niza zadataka objektivnog tipa, odabrane teme za rad, eseja, virtuelnog grupnog rada, prezentacija, istraživačkih zadataka i drugih načina pisanih provjera znanja.

Nastavnici mogu učenicima dostavljati pismene radove posredstvom elektronske pošte, digitalnih platformi za učenje na daljinu ili upotrebom ostalih servisa za razmjenu poruka, a urađene radove učenici mogu na isti način vraćati nastavnicima da ih pregledaju i ocijene.

Iz Ministarstva navode da su pojedini mediji pogrešno interpretirali Instrukciju Republičkog pedagoškog zavoda o načinu primjene ovog uputstva, a u kojoj se navode i termini za pisanu provjeru znanja za učenike od 4. do 9. razreda, budući da je navedena precizna dinamika realizacije pisanih provjera.

– Riječ je zapravo o usmjerenjima prosvjetnim radnicima sa jasnim terminima za provjeru znanja da ne bi došlo do preklapanja termina prilikom dostavljanja zaduženja učenicima, a nikako o obaveznom vidu provjere znanja – pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

U saopštenju se dodaje da je instrukcija usmjerena, prije svega, na obavezu nastavnika da vode računa o dnevnom opterećenju učenika, što je takođe propisano Uputstvom.

– Nastavnik može, ali nije obavezno da dostavlja učenicima vrstu pisane provjere (zadatke, temu za rad i ostalo) u dogovoreno vrijeme, na dogovoreni način i sa obavezno definisanim uslovima za rad (vrijeme rada, samostalnost u radu učenika, način i vrijeme dostavljanja urađenog i ostalo). Dostavljena tabela sa terminima pisane provjere služi nastavnicima kao okvir za eventualnu pisanu provjeru znanja, o kojoj će odlučivati sami nastavnici na osnovu njihove procjene o potrebi takve vrste provjere – navode iz Ministarstva prosvjete.

Iz ovog ministarstva podsjećaju još jednom da pisana provjera ne podrazumijeva isključivo testiranje učenika, nego i provjeru znanja putem niza zadataka objektivnog tipa, odabrane teme za rad, eseja, virtuelnog grupnog rada, prezentacije, istraživačkih zadataka i ostalih načina pisanih provjera znanja.

Iz Ministarstva ističu da su uspješno organizovali izvođenje nastave na daljinu za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj i pokazali za kratko vrijeme da je obrazovni sistem u Srpskoj spreman za potpunu primjenu informacionih tehnologija u nastavi.

– Nastavnici su spremno odgovorili izvođenju nastave na daljinu, a jedan broj onih koji su zaposleni u osnovnim školama uložio je dodatne napore da snimi predavanja u programu Televizije Republike Srpske da bi osnovcima na najbolji način približili novo gradivo i zadali zadatke za provjeru – napominju u resornom ministarstvu.

U saopštenju se dodaje da je Ministarstvo, zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom, rukovodstvom škola, nastavnicima i roditeljima, posvećeno organizovanju nastave i u ovim specifičnim uslovima da bi učenici uspješno završili školsku godinu.

(agencije)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS