Na ivici, između Scile i Haribde

Na ivici, između Scile i Haribde

Nedavne poplave su ostavile posljedice na ionako loš „magistralni“ put od Foče do Trnova i Sarajeva. Na više mjesta postavljen je pijesak na put, bez dovoljno saobraćajnih znakova upozorenja, a saobraćaj se odvija usporeno i jednom trakom. Pogledajte kako izgleda put od Foče prema Sarajevu…

Pred nama ide zima, uslovi za odvijanje saobraćaja su ionako otežani, a očito da Putevima Srpske nije velika preša i da, po starom običaju, neće puno žuriti, jer Puteve i Vladu već dvije decenije nije briga zašto se gine po lošim Putevima na zapostavljenom istoku Srpske, i ništa ne rade da se maćehinski odnos bar malo promijeni.

 

Ni poslije dvije godine nije sanirano klizište i put u usjeku između Miljevine i Dobrog Polja, u blizini česme koju je podigao Alija Budnjo, a pitanje je koliko će se sada čekati na popravke puta kako bi zadovoljili bar minimum uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Zbog toga ne treba da se niko čudi zašto ću uskoro početi radikalniju borbu da se nepravde isprave, jer je očito da se sa režimom na lijep način i skretanjem pažnje ne može postići efekat i skrenuti pažnja na problem kako bi se riješio jer moćnike to ne interesuje.

Detaljnije u video prilogu koji sam nedavno snimio na Žegulji.

 

Nebojša Vukanović

CATEGORIES
Share This