Moralne vrjednosti, čast i ugled nisu roba na tezgi

Moralne vrjednosti, čast i ugled nisu roba na tezgi

Кrajnje je neprihvatljivo standardizovanje bahatog, anticivilizacijskog istupanja javnih ličnosti, a naročito onih koje oličavaju institucionalni život Republike Srpske, jer se time nanosi šteta svim njenim građanima, poručio je Aleksandar Saša Grandić, član Odbor za prosvetu i kulturu SDS Banjaluka.

On je juče na konferenciji za novinare kazao da je neophodno da se izvrši promena ukupne društvene paradigme u Republici Srpskoj.

„Кonkretno to znači da je za SDS neprihvatljivo aktuelno društveno stanje u kome je vodeći obrazac prema kome se sve saobražava pijaca. U tom kontekstu Odbor za prosvetu i kulturu SDS Banjaluka želi da naglasi kako moralne vrednosti, čast, ugled, kulturno-umetničko nasleđe, ali i aktuelna stvaralačko-naučna produkcija jednog naroda nisu roba na tezgi, već da su najvažniji kako identitetski tako i civilizacijski konstituenti naroda i država“, naglasio je Grandić.

On je ukazao na nephodnost poboljšanja položaja naučno-kulturno-prosvetnih radnika.

„SDS se u punom obimu kapaciteta svog političkog delovanja usmerava ka problematici u oblasti prosvete i kulture na način da će ponižavajući i materijalno krajnje neadekvatan aktuelni položaj naučno-kulturno-prosvetnih radnika da bude sistemski rešavan kroz povećanje obima izdvajanja namenjenih ovim oblastima“, kaže Grandić

On je poručio da je neprihvatljivo standardizovanje bahatog, anticivilizacijskog istupanja javnih ličnosti.

„Zato Odbor za prosvetu i kulturu i želi da posebno naglasi činjenicu da će uspostavljanje nove društvene paradigme na planu prosvetno-kulturne delatnosti da počiva na poboljšanju ukupnog položaja ovog segmenta javnog života, da će se insistirati na uspostavljanju adekvatnih sistemskih rešenja u domenima kako povećanja kvaliteta prosvetno-kulturnog delovanja tako i u obezbeđivanju kulturno-umetničkog nasleđa, jer dosadašnja rešenja ne samo da nisu adekvatna, nego su u velikoj meri neusaglašena sa praksom“, kazao je Grandić.

(BN)

CATEGORIES
Share This