Izašli iz pakla droge, našli posao i osnovali porodice

Izašli iz pakla droge, našli posao i osnovali porodice

U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući, kod Lukavca, juče je obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.

Ovom prilikom skrenuta je pažnja na posljedice zloupotrebe droge, kako na pojedinca, tako i na cijelu zajednicu.

Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama osnovan je 2004. godine i do sada je u njemu pomoć potražilo oko 500 osoba. Među njima i jedan korisnik iz Sarajeva.

“Ja sam ovdje već 11 mjeseci i mislim da mi je dosta pomogla terapija i napredovao sam u svakom smislu. To primjećujem kroz razgovore i svoje ponašanje da sam se dosta pomaknuo”, kaže on i dodaje da poručuje mladima da ne probaju drogu nikako i nikada.

Koncept dana je veoma bitan u ovoj javnoj ustanovi pa tako korisnici prolaze kroz četiri terapije dnevno. To su radno-okupaciona, psihološka, duhovna i terapija slobodnih aktivnosti. Sve one su se pokazale korisnima.

“Mi svjedočimo da se ova bolest može promijeniti. Imamo dosta pozitivnih primjera. Imamo, dakle, dobrih priča nakon izlaska iz Centra. Mnogi su našli posao, osnovali porodicu, postali uspješni u biznisu. Mi svjedočimo ovim radom i iskustvom od 18 godina da rezultati mogu doći, odnosno, da se bolest ovisnosti može pobijediti”, pojasnio je Mevludin Joldić, direktor Centra.

“Ovisnicima je potrebna pomoć, jer se sami ne mogu izvući iz pakla droge”, kažu doktori i ističu da društvo mora pomoći takvim ljudima.

“Vrlo je važno da znamo kada te ljude dovedemo do toga da oni hoće da se liječe, kada ih izvučemo iz krize, kada ih detoksiciramo i da ih dovedemo u fazu da ih vraćamo u normalan život, tada je potrebna rehabilitacija, a ona mora biti psihosocijalna i duhovna. Psihosocijalna znači da im pomognemo da prevaziđu one patnje i da ozdrave na psihološkom i emocionalnom planu te da mogu živjeti kao normalni ljudi”, pojasnio je Mevludin Hasanović, neuropsihijatar iz UKC Tuzla.

Prošle godine u Centru su boravila 44 korisnika od čega 21 iz TK.

Da bi ih što manje bilo, Uprava policije i MUP TK počinju kampanju pod nazivom “Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga”, a sve kako bi se uticalo na svijest ljudi o štetnim posljedicama zloupotrebe narkotičkih sredstava.

NN

CATEGORIES
Share This