Herojstvo i hrabrost majora Milana Tepića i Stojadina Mirkovića

Herojstvo i hrabrost majora Milana Tepića i Stojadina Mirkovića

Nakon Mirkovićeve pogibije, kada se uvjerio da su ostali vojnici na bezbjednom mjestu, major Milan Tepić je aktivirao detonator, nakon čega je uslijedila jaka ekspolozija

Na današnji dan, 29. septembra 1991. godine poginuo je Milan Tepić, major Jugoslovenske narodne armije i narodni heroj Jugoslavije.

Septembra 1991. godine hrvatske oružane snage, oličene u Zboru narodne garde, koji je formalno formiran u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, otpočele su bitku za kasarne. Cilj ove operacije bio je okruženje jedinica Jugoslovenske narodne armije u blokiranim kasaranama i njihovo primoravanje na predaju, usled čega bi hrvatske snage došle do njihovog naoružanja, a posebno ratne tehnike koju do tada nijesu imali. Nakon zauzimanja garnizona u Varaždinu, na udaru se našao bjelovarski garnizon, koji je bio znatno oslabljen krajem avgusta 1991. godine.

Dan prije pada kasarne u Varaždinu, otpočela je potpuna blokada svih vojnih objekata JNA u Bjelovaru. Naredba o napadu na garnizon JNA donijeta je u Zagrebu, a prema prethodnom planu. Napad na sve vojne objekte bjelovarskog granizona otpočeo je u nedjeljno jutro 29. septembra 1991. godine oko 7:30 časova, a malo prije toga je došlo do prvih sukoba kod skladišta municije u šumi Bedenik. Istovremeno sa napadom na vojne objekte u samom Bjelovaru, izvršen je i napad na vojno skladište u šumi Bedenik u blizini Bjelovara. Grupa opkoljenih vojnika, koja je obezbjeđivala skladište pružila je tada odlučan otpor. Major Tepić nije bio spreman da prihvata sve dobre strane svog posla, a da, kada dođe vrijeme da se konačno stane na crtu i oružjem suprotstavi neprijatelju, odustane od borbe i kukavički se povuče sa poprišta.

Nije pristajao da se okoristi privilegijama, a da kasnije pobjegne sa ”strašnog mjesta”, nezainteresovan za sudbinu i stradanje svog naroda i svojih mladih vojnika. Kako je postalo jasno da se skladište više ne može odbraniti, major Tepić je naredio svim vojnicima da se sklone na bezbjedno mjesto, kako bi mogao da aktivira detonator i uništi skladište municije. Ovu Tepićevu naredbu odbio je jedino vojnik Stojadin Mirković, koji je nastavio da dejstvuje iz svog transportera, nakon čega je bio smrtno pogođen.

Nakon Mirkovićeve pogibije, kada se uvjerio da su ostali vojnici na bezbjednom mjestu, major Milan Tepić je aktivirao detonator, nakon čega je uslijedila jaka ekspolozija. Ogromna bijela pečurka i oblak dima vidjeli su se čak do mađarske granice…

IN4S

CATEGORIES
Share This