Galileo Galilej: Osnivač mehanike kao nauke

Galileo Galilej: Osnivač mehanike kao nauke

Italijanski fizičar, astronom i matematičar Galileo Galilej, osnivač mehanike kao nauke, posebno dinamike i kinematike te tvorac heliocentričnog sistema, preminuo je 8. januara 1642. godine.

Dokazujući da je geocentrični ili ptolomejski sistem zabluda, sukobio se sa Rimokatoličkom crkvom.

Sud inkvizicije prisilio ga je da se odrekne teze da se Zemlja okreće oko Sunca, ali kažu da je poslije presude rekao: “Ipak se okreće!”.

Zabrana objavljivanja njegovih djela ukinuta je tek 1757. godine.

Hidrostatsku vagu Galileo je pronašao 1585, a 1589. je formulisao zakone slobodnog pada tijela pod dejstvom sile teže i kretanja po kosoj ravni.

Uveo je pojmove ubrzanja i inercije.

Astronomski durbin konstruisao je 1609., otkrio je Orionovu maglinu, neravnine na Mjesecu, četiri najsjajnija Jupiterova satelita (Io, Evropa, Ganimed i Kalisto), Venerine faze, pjege na Suncu i konstatovao da je Mliječni put ogroman skup zvijezda.

SRNA

CATEGORIES
Share This