Efikasno odgovaramo na nove zahtjeve i štitimo interes građana

Efikasno odgovaramo na nove zahtjeve i štitimo interes građana

Dragan Stanković, direktor RUGIPP-a: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP)  u ovoj godini nastavlja da realizuje projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, koji ima veliki značaj, jer utvrđena vrijednost omogućava vlasnicima da u punom obimu raspolažu svojom nepokretnošću.

Ovo je istakao direktor RUGIPP-a Dragan Stanković, naglasivši da se projekat trenutno realizuje u Banjaluci, Laktašima, Gradiški i Srpcu, a zainteresovanost za učešće izrazili su i Novi Grad i Mrkonjić Grad.

– U ovoj godini planiramo proširiti listu učesnika, ali i aktivnije uključiti sve relevantne faktore. U planu je osnivanje odjeljenja koje će se baviti poslovima tržišta nepokretnosti, jer riječ je o značajnom projektu za sve građane i jedinice lokalne samouprave. Ovim popisom dobićemo tačan broj nepokretnosti i njihovu vrijednost, što će rukovodstvu lokalnih zajednica omogućiti da planiraju budući privredni razvoj jedinica lokalne samouprave – rekao je Stanković za Srnu.

Najavio je da će na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Srpske biti razmatran Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, kojim je obuhvaćena masovna procjena vrijednosti nepokretnosti kao jedna od aktivnosti Uprave i koji će preciznije definisati nadležnosti RUGIPP-a u vezi sa masovnom procjenom.

FOTO: RUGIPP RSFOTO: RUGIPP RS

Utvrditi vrijednosti nepokretnosti

– Intenzivno radimo na pripremi novog projekta kojim bi, uz pomoć sredstava Svjetske banke, utvrdili vrijednosti nepokretnosti na teritoriji cijele Republike – rekao je Stanković.

On očekuje pomoć dosadašnjih partnera, koji su pomogli da se realizuje pilot projekat u Banjaluci, a to su institucije Švedske, kao i drugih relevantnih evropskih institucija, čija će znanja i praksa biti korisni za sprovođenje planiranih aktivnosti.

Stanković je izrazio zadovoljstvo jer je Uprava završila eksproprijaciju za auto-put Banjaluka – Prijedor za kompletnu trasu, kao i za auto-put Vukosavlje – Brčko.

Naveo je i da je za magistralni put Foča – Gacko izvršeno cijepanje parcela na terenu i sprovođenje cijepanja kroz katastarske evidencije, a da bi postupak eksproprijacije trebalo da počne početkom ove godine.

– U ovoj godini čekaju nas, između ostalog, poslovi iz nadležnosti Uprave za potrebe kapitalnih investicija kao što su izgradnja auto-puta na Koridoru „Pet ce“ kroz Republiku Srpsku i aerodroma u Trebinju –  rekao je Stanković.

FOTO: RUGIPP RSFOTO: RUGIPP RS

Osnivanje jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti

Istakao je i da je jedna od najvažnijih aktivnosti RUGIPP-a, koja je i dalje aktuelna, osnivanje jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti.

– Radi se o poslu koji je proglašen od opšteg interesa za Republiku Srpsku, jer će se po njegovom završetku podaci o nepokretnostima, pravima i nosiocima prava svojine na nepokretnostima voditi u jedinstvenoj evidenciji, kod jednog organa, a stranke će dobijati jedan izvod iz javne evidencije – list nepokretnosti – rekao je Stanković.

Do sada je na teritoriji Republike Srpske završeno izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u 560 katastarskih opština, dok je u toku izlaganje u 40 katastarskih opština i pripreme za izlaganje u njih 64.

– U toku 2022. godine, zahvaljujući kreditnim sredstvima Svjetske banke, izvršen je i katastarski premjer na teritoriji 13 katastarskih opština u Republici Srpskoj u ukupnoj površini od 13.174 hektara, a u toku je premjeravanje još dvije katastarske opštine – rekao je Stanković.

Pojasnio da su ove katastarske opštine izabrane jer se radilo o urbanim područjima za koja je ocijenjeno da bi postupak osnivanja katastra nepokretnosti na osnovu podataka postojećih premjera, koji u velikoj mjeri nisu odražavali stvarno stanje na terenu, bio značajno otežan.

Uspostavljanje digitalnog arhiva

Stanković je rekao da se u ovoj godini nastavlja i započeti rad na uspostavljanju digitalnog arhiva, koji doprinosi efikasnoj zemljišnoj administraciji i jednostavnom pristupu dokumentima za obradu predmeta internim korisnicima, kao i za tržišne aktere.

– Uprava je uspostavila 13 regionalnih centara gdje se kontinuirano vrši repariranje i digitalizacija arhivske građe, a ove godine planirana je kupovina zemljišta na kojem će biti izgrađena zgradu digitalnog arhiva – rekao je Stanković.

Dodao je da je Svjetska banka dala saglasnost za ovu aktivnost, te da su proceduralne aktivnosti u toku.

– U sastavu zgrade za digitalni arhiv nalaziće se muzej geodezije sa geodetskim instrumentima, faksimilima zemljišnih knjiga i drugim eksponatima. Najstariji dokumenti koji se nalaze u Upravi su zemljišne knjige nastale 1888. godine i to je prva potpuna evidencija o nepokretnostima u Srpskoj – rekao je Stanković.

FOTO: RUGIPP RSFOTO: RUGIPP RS

Napomenuo da je Uprava svojim radom doprinijela i realizaciji odluke Vlade Republike Srpske o besplatnoj legalizaciji bespravnih objekata izgrađenih do 31. decembra 2013. godine.

– Riječ je o značajnom projektu, jer će svi građani pod jednakim uslovima, u pojednostavljenoj proceduri i besplatno moći rješiti svoj životni problem, a o njegovoj važnosti najbolje govori činjenica da naknade za legalizaciju mogu iznositi i više hiljada KM – napomenuo je Stanković.

Legalizacijom lakše do kredita

Istakao je da će efekti biti višestruki, jer se legalizacijom uvećava vrijednost objekta za prometovanje, olakšava se pristup kreditima, a i riješiće se problem nelegalnih objekata.

– RUGIPP je i u ovom slučaju dokazao svoje sposobnosti i potencijale da brzo i efikasno odgovori novim zahtjevima društva i da zaštiti interes građana i Republike – rekao je Stanković.

Podsjetio je da besplatna legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost za sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine, te za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400 metara kvadratnih i za pomoćne objekte koji su u funkciji matičnog objekta, a izgrađeni su do 31. decembra 2013. godine.

– U prošloj godini potpisali smo i Memorandum o saradnji s Advokatskom komorom s ciljem da se obezbijedi ekonomičnost i efikasnost sprovođenja upravnih postupaka uz ravnomjerno učešće advokata sa liste advokata koje sačini Advokatska komora – rekao je Stanković.

Prema njegovim riječima, cilj je efikasna, brza i moderna Uprava, koja će biti siguran partner građanima i pouzdan javni servis, odnosno organizacija koja je lider za sve geodetske i katastarske operacije i čuvar sigurnosti geoprostornih i podataka o nepokretnostima u Republici Srpskoj.

LANI OSTVARENI DOBRI REZULTATI

Govoreći o rezultatima u prošloj godini, Stanković je izrazio zadovoljstvo što je Uprava uprkos brojnim izazovima ostvarila zavidne rezultate, zacrtane ciljeve i planirane projekte, te već započela pripreme za nove projekte u ovoj godini.

– Složnim radom i nesebičnim zalaganjem uspješno smo, uz redovne poslove kao što su eksproprijacije, osnivanje katastra nepokretnosti i novi premjeri, završili veoma značajan projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH“ (CILAP) i odškrinuli vrata za njegov nastavak u vidu projekta „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH“ (DELEF) – rekao je Stanković.

A.E.

CATEGORIES
Share This