Drastično smanjen broj djece koja primaju dodatak

Drastično smanjen broj djece koja primaju dodatak

Ukupan broj korisnika koji su ostvarivali pravo na dodatak za djecu u 2021. godini iznosio je 12.033, a broj djece koja su koristila pravo na dodatak bio je 17.395.

Uodnosu na 2020. godinu, ukupan broj korisnika koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu smanjio se za 10 odsto, dok se broj djece korisnika smanjio za 9,4 odsto.

Broj djece koja imaju pravo na dodatak za pet godina smanjen je za čak 11.372, podaci su koje je objavio Zavod za statistiku RS. Razlog sigurno nije povećanje životnog standarda već sve manji broj djece u Srpskoj.

Ovaj dodatak ostvaruju djeca do 15 godina pod određenim materijalnim uslovima, te djeca do 18 godina pod određenim medicinskim uslovima, a bez materijalnih ograničenja.

Dodatak za djecu je poseban oblik društvene brige o djeci – novčana davanja porodicama radi stvaranja povoljnijih uslova za podizanje, vaspitanje i obrazovanje djece. Uslovi, visina i način ostvarivanja prava na dodatak za djecu regulisani su Zakonom o dječijoj zaštiti.

Ovaj zakon je izmijenjen od početka godine. Po osnovu svih prava iz ovog zakona, na godišnjem nivou potrebno je izdvojiti još oko 25,67 miliona KM, a samo po osnovu prava za opremu novorođenčadi potrebno je više od 2,5 miliona KM. Projektovano je 10.000 novorođene djece.

Zakonom se prvi put uvodi pravo na dječiji dodatak za prvo dijete, te se povećava iznos dodatka, zbog čega je po ovom osnovu na godišnjem nivou potrebno dodatnih oko 20,65 miliona maraka.

Svaka porodilja u Republici Srpskoj od sada ima pravo na 500 KM pomoći od države za opremu novorođenčadi. Do sada je ova pomoć iznosila 250 KM.

Osnovica za pravo na dječji dodatak je najniža plata u RS iz prethodne godine, koja je iznosila 540 KM. Visina prava na dodatak na djecu za prvo, drugo i četvrto djete utvrđuje se u iznosu od 18 odsto od osnovice, za treće dijete u iznosu od 26 odsto od osnovice, a za djecu osjetljive kategorije u iznosu od 32 odsto od osnovice.

POVEĆANE NAKNADE

U Vladi Srpske kažu da izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti žele dodatno da unaprijede sistem dječje zaštite u RS, prvenstveno njegov pronatalitetni karakter.

– Naknade za drugo, treće i četvrto dijete uvećavaju se skoro 100 odsto, a uvodimo prvi put naknadu za prvo dijete. Uvećanje za davanja po ovom osnovu iznosi gotovo 20 miliona KM na godišnjem nivou – naveo je premijer Radovan Višković.

(Glas Srpske)

CATEGORIES
Share This