Danas je Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Danas je Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 hromozoma umesto 2 hromozoma, na 21 hromozomskom paru.

Hromozomske aberacije mogu biti uzročnik različitih kliničkih sindroma. Nastanak Daunovog sindroma najčešće je uzrokovan trizomijom dvadeset prvog hromozomskog para (95 odsto).U prenatalnom periodu, kombinacijom neinvazivnih testova identifikuju se trudnice kod kojih postoji povećana mogućnost za rađanje djeteta sa Daunovim sindromom, da bi se daljim ispitivanjima utvrdilo da li je došlo do hromozomskih aberacija u ćelijama ploda.
Na ovaj dan, ljudi sa Daunovim sindromom i oni koji žive i rade sa njima širom svijeta organizuju i učestvuju u aktivnostima i događajima za podizanje svijesti javnosti kako bi stvorili globalnu svijest za zalaganje prava, inkluziju i dobrobit ljudi sa Daunovim sindromom.

Istok

CATEGORIES
Share This

COMMENTS