Božić – praznik vječne radosti

Božić – praznik vječne radosti

Božić ili rođenje Gospoda Isusa Hrista raduje nas svake godine, onom radošću kada je u ovaj svijet došao radi spasenja cijelog ljudskog roda od grijeha. To je naše sjećanje na dan kada je svjetlost obasjala Vitlejemsku pećinu, a na nebu anđeli zapjevali „Slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.“

Božić je praznik vječne radosti. Prevječni Bog došao je u našu privremenost sa radošću nepresušne ljubavi, da nas obasja istinom vječnog života. Rođenje Gospoda Isusa Hrista kratko nazivamo Božić i tako u stvari potvrđujemo da je Bog došao da nam donese život. Svako rađanje je radost, jer se rađa novi život, a rođenje Gospoda Isusa Hrista je najveća radost, jer je Bog darivao ljudima vječni život.

Uzimajući česnicu-pogaču naslađujemo se sjedinjeni i pričešćeni istinitim Hljebom života u Svetoj tajni pričešća. Kada nas na božićnje jutro obraduje polaznik svojim ulaskom u naše domove radujmo se sa molitvom blagodarnosti, što nas je Bog pohodio svojim dolaskom u svijet. Radujmo se jer je Bog postao čovjek i osnovao crkvu svoju i otvorio nam vrata u carstvo nebesko.

ISTOK

CATEGORIES
Share This