Agencija za bankarstvo: Krediti brže rastu od štednje

Agencija za bankarstvo: Krediti brže rastu od štednje

Krediti stanovništvu tokom prošle godine kod banaka u RS imaju veći rast od štednje, podaci su Agencije za bankarstvo RS.

Krediti dati stanovništvu veći su za 220,3 miliona КM ili devet odsto, dok je štednja stanovništva veća za 91,3 miliona КM ili četiri odsto, u odnosu na kraj 2020. godine. Krediti iznose gotovo 2,8 milijardi KM, a štednja oko 2,6 milijardi maraka.

Oročena štednja čini 71,2 odsto ukupne štednje stanovništva i zadržala je isti nivo, a štednja po viđenju bez tekućih računa stanovništva čini 28,8 odsto ukupne štednje stanovništva i veća je za 91,8 miliona KM ili 14 odsto u odnosu na kraj 2020. godine.

– Međutim, kada se dodaju tekući računi stanovništva, koji su veći za 297,7 miliona KM ili 26 odsto, vidimo da su ukupni depoziti stanovništva veći za 389,1 miliona KM ili 11 odsto – navode u Agenciji za bankarstvo RS.

Stopa koja se dobije kada se krediti stanovništva podijele sa depozitima stanovništva iznosi 69,1 odsto i manja je, kako ističu u Agenciji, za 1,3 procentnih poena u odnosu na kraj 2020. godine.

– To govori da su krediti više rasli od depozita, ali i o tome da se depozitima stanovnika finansiraju u potpunosti krediti stanovništva i da se značajan dio koristi za druge namjene. U periodu 2016-2019. godina kretanje štednje stanovništva (bez uključenih tekućih računa) i kredita datih stanovništvu je približno jednako i krediti stanovništvu su gotovo u potpunosti pokriveni štednjom stanovništva. U 2020. godini krediti dati stanovništvu su rasli, a štednja stanovništva je ostala na istom nivou, tako da je stopa pokrivenosti kredita stanovništvu štednjom stanovništva manja za 1,2 procentna poena u odnosu na kraj 2019. godine, tj. štednja stanovništva je manja od kredita datih stanovništvu – obrazlažu u Agenciji.

DOBIT 122,8 MILIONA KM

Na osnovu izvještaja banaka za 2021. godinu, sedam banaka je iskazalo ukupnu dobit od 122,8 miliona KM, koja je veća za 62 miliona ili 102 odsto u odnosu na kraj 2020. Jedna banka je iskazala gubitak u iznosu od 7,3 miliona КM, koji je manji za 700.000 KM u odnosu na kraj 2020. godine.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This